saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau d’Història i el Grau d’Història de l’Art i Arqueologia
GRAU D’HISTÒRIA GRAU D’HISTÒRIA DE L’ART I ARQUEOLOGIA
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 12294001 Arqueologia General 6 1r 12304001 Arqueologia General 6
1r 12294002 Art Antic 6 1r 12304002 Art Antic 6
1r 12294003 Món Actual 6 1r 12304003 Món Actual 6
1r 12294004 Prehistòria i Evolució Humana 6 1r 12304004 Prehistòria i Evolució Humana 6
1r 12294005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6 1r 12304005 Societat i Cultura a l'Antiguitat 6
1r 12294006 Art Medieval 6 1r 12304006 Art Medieval 6
1r 12294007 Art Modern 6 1r 12304007 Art Modern 6
1r 12294008 Recursos i Gestió Digital 6 1r 12304008 Recursos i Gestió Digital 6
1r 12294009 Societat i Cultura a l’Edat Mitjana 6 1r 12304009 Societat i Cultura a l’Edat Mitjana 6
1r 12294010 Societat i Cultura a l’Època Moderna 6 1r 12304010 Societat i Cultura a l'Època Moderna 6
2n 12294105 Societat i Cultura a l’Època Contemporània 6 2n 12304105 Societat i Cultura a l'Època Contemporània 6
2n 12294106 Art Contemporani 6 2n 12304107 Art Contemporani 6
2n 12294110 Historiografia i Mètodes per a l’Estudi de la Història i la Història de l’Art 6 2n 12304109 Historiografia i Mètodes per a l'Estudi de la Història i la Història de l'Art 6
4t 12294122 Museologia 6 4t 12304122 Museologia 6
4t 12294121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l’Art 6 4t 12304121 Didàctica i Socialització de la Història i la Història de l'Art 6
Reconeixements entre el Grau de Llengua i Literatura Catalanes/ Grau de Llengua i Literatura Hispàniques / Grau d’Anglès
Curs GRAU DE: LLENGUA I LITERATURA CATALANES GRAU DE: LLENGUA I LITERATURA HISPÀNIQUES GRAU DE: ANGLÈS
Código Assignatura ECTS Código Assignatura ECTS Código Assignatura ECTS
1r 12254002 Anglès I 6 12264002 Anglès I 6 12274002 Anglès I 6
1r 12254003 Anglès II 6 12264003 Anglès II 6 12274003 Anglès II 6
1r 12254008 Antropologia Cultural* 6 12264008 Antropologia Cultural* 6 12274008 Antropologia Cultural* 6
1r 12254004 Comunicació Escrita en Català 6 12264004 Comunicació Escrita en Català 6 12274004 Comunicació Escrita en Català 6
1r 12254005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 12264005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6
1r 12254010 Filosofia Moderna i Contemporània* 6 12264010 Filosofia Moderna i Contemporània* 6 12274010 Filosofia Moderna i Contemporània* 6
1r 12254006 Lingüística 12 12264006 Lingüística 12 12274006 Lingüística 12
1r 12254001 Literatura 12 12264001 Literatura 12 12274001 Literatura 12
1r 12254009 Literatura i Societat* 6 12264009 Literatura i Societat* 6 12274009 Literatura i Societat* 6
1r 12254007 Problemes de la Societat Actual* 6 12264007 Problemes de la Societat Actual* 6 12274007 Problemes de la Societat Actual* 6
2n 12254104 Literatura Francesa² 6 12264104 Literatura Francesa² 6 12274104 Literatura Francesa² 6
2n 12254101 Llengua Alemanya I¹ 6 12264101 Llengua Alemanya I¹ 6 12274101 Llengua Alemanya I¹ 6
2n 12254103 Llengua Alemanya II² 6 12264103 Llengua Alemanya II² 6 12274103 Llengua Alemanya II² 6
2n 12254102 Llengua Francesa¹ 6 12264102 Llengua Francesa¹ 6 12274102 Llengua Francesa¹ 6
Optativa 12254214 Activitats Universitàries Reconegudes 3 12264233 Activitats Universitàries Reconegudes 6 12274211 Activitats Universitàries Reconegudes 6
Optativa 12254215 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3 12264232 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6 12274213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6
Reconeixements entre el Grau de Publicitat i Relacions Públiques/ Grau de Comunicació Audiovisual/ Grau de Periodisme
Curs GRAU DE: PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRAU DE: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL    GRAU DE: PERIODISME
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
1r 12224009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 12234009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6 12244009  Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 6
1r 12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 12234007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9 12244007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 9
1r 12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)   12234010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)   12244010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà)  
1r 12224001 Estructura i Canvi Social 6 12234001 Estructura i Canvi Social 6 12244001 Estructura i Canvi Social 6
1r 12224008 Història del Món Actual 6 12234008 Història del Món Actual 6 12244008 Història del Món Actual 6
1r 12224003 Introducció a la Psicologia 6 12234003 Introducció a la Psicologia 6 12244003 Introducció a la Psicologia 6
1r 12224005 Opinió Pública 6 12234005 Opinió Pública 6 12244005 Opinió Pública 6
1r 12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 12234002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6 12244002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 6
1r 12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 12234006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9 12244006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9
1r 12224004 Teories de la Comunicació 6 12234004 Teories de la Comunicació 6 12244004 Teories de la Comunicació 6
2n 12224102 Comunicació i Expressió Oral  6 12234102 Comunicació i Expressió Oral  6 12244102 Comunicació i Expressió Oral  6
2n 12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 12234107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9 12244107 Disseny Gràfic i Multimèdia 9
2n 12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 9 12234106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 9 12244106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 9
2n 12224104 Fonaments del Periodisme 9 12234104 Fonaments del Periodisme 9 12244104 Fonaments del Periodisme 9
2n 12224105 Història i Estructura de la Comunicació 9 12234105 Història i Estructura de la Comunicació 9 12244105 Història i Estructura de la Comunicació 9
2n 12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 12234101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9 1224410 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 9
2n 12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 12234103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9 12244103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9
3r 12224108 Teoria de la Imatge 6 12234108 Teoria de la Imatge 6 12244108 Teoria de la Imatge 6
3r 12224109 Dret de la Comunicació 6 12234109 Dret de la Comunicació 6 12244109 Dret de la Comunicació 6
Optativa 12224201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 6 12234201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 6 12244201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 6
Optativa 12224202 Dret i Gestió de Continguts 6 12234202 Dret i Gestió de Continguts 6 12244202 Dret i Gestió de Continguts 6
Optativa 12224203 Escriptura Creativa 6 12234203 Escriptura Creativa 6 12244203 Escriptura Creativa 6
Optativa 12224204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 6 12234204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 6 12244204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 6
Optativa 12224205 Fotografia Documental  i Publicitària 6 12234205 Fotografia Documental  i Publicitària 6 12244205 Fotografia Documental  i Publicitària 6
Optativa 12224206 Globalització, Cultura i Societat 6 12234206 Globalització, Cultura i Societat 6 12244206 Globalització, Cultura i Societat 6
Optativa 12224207 Programació i Llenguatges Multimèdia 6 12234207 Programació i Llenguatges Multimèdia 6 12244207 Programació i Llenguatges Multimèdia 6