saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau d’Enginyeria Química i el Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (sentit únic)
GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20234001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20234003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20234004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20234005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20234008 Química I 6
1r 20204009 Químicia II 6 1r 20234009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 1r 20234110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20234006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20234010 Economia i Organització Industrial 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20234105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204115 Termodinàmica Tècnica 4 3r 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20234114 Disseny d'Operacions de Separació

6

3r 20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
Reconeixement entre el Grau d’Enginyeria Química i el Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris  (sentit únic)

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20244001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20244003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20244004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20244005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20244008 Química I 6
1r 20204009 Química II 6 1r 20244009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 2n 20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20244006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20244119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20244105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20244114 Disseny de Processos de Separació 6
3r

Optativa
20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
Reconeixement entre el Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris i el Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris 
GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20234001 Expressió Gràfica 6 1r 20244001 Expressió Gràfica 6
1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20234003 Física 6 1r 20244003 Física 6
1r 20234004 Fisicoquímica 6 1r 20244004 Fisicoquímica 6
1r 20234005 Matemàtiques I 9 1r 20244005 Matemàtiques  I 9
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6 1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
1r 20234008 Química I 6 1r 20244008 Química I 6
1r 20234009 Química II 6 1r 20244009 Química II 6
1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20234006 Matemàtiques II 6 2n 20244006 Matemàtiques II 6
2n 20234010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial 6
2n 20234011 Edafologia i Climatologia 6 2n 20244210 Edafologia i Climatologia 6
2n 20234110 Enginyeria Fluidomecànica 6 2n 20244110 Enginyeria Fluidomecànica 6
2n 20234115 Fonaments de la producció d'aliments 9 2n 20244115 Fonaments de la producció d'aliments 9
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica 6 2n 20244119 Enginyeria Tèrmica 6
2n 20234123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6 2n 20244123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments 6
2n 20234124 Química i Anàlisis dels Aliments 9 2n 20244124 Química i Anàlisis dels Aliments 9
2n 20234127 Cinètica de bioprocessos i enginyeria de reacció 6 2n 20244127 Cinètica de bioprocessos i enginyeria de reacció 6
3r 20234101 Bioprocessos alimentaris i seguretat alimentària 3 3r 20244101 Bioprocessos alimentaris i seguretat alimentària 3
3r 20234103 Electrotècnia 6 3r 20244211 Electrotècnia 6
3r 20234104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures 6 3r 20244217 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructura 6
3r 20234105 Control i Instrumentació 6 3r 20244105 Control i Instrumentació 6
3r 20234108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3 3r 20244206 Bases Tecnològiques de la Producció Animal 3
3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20234112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3 3r 20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials 3
3r 20234114 Disseny de processos de separació 6 3r 20244114 Disseny de processos de separació 6
3r 20234118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3 3r 20244118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments 3
3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20234125 Sistemes de qualitat en Indúsries Alimentàries 9 3r 20244125 Sistemes de qualitat en Bioprocessos 9
3r 20234126 Modelització de processos en sistemes alimentaris i biològics 3 3r 20244126 Modelització de processos en sistemes alimentaris i biològics 3
4t 20234102 Cartografia i Topografia 6 4t 20244207 Cartografia i Topografia 6
4t 20234106 Oficina Tècnica 6 4t 20244215 Oficina Tècnica 6
4t 20234107 Fitotècnia 6 4t 20244213 Fitotècnia 6
4t 20234109 Protecció de Cultius 3 4t 20244216 Protecció de Cultius 3
4t 20234113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries 3 4t 20244208 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries 3
4t 20234117 Construccions Agroalimentàries 3 4t 20244209 Construccions Agroalimentàries 3
4t 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3 4t 20244214 Màquines i Motors Tèrmics 3
4t 20234122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries 6 4t 20244212 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 6
4t 20234401 Pràctiques Externes 9 4t 20244501 Pràctiques Externes 9
Optativa 20234201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 Optativa 20244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
Optativa 20234202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 Optativa 20244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
Optativa 20234203 Seminaris Interdisciplinaris 3 Optativa 20244203 Seminaris Interdisciplinaris 3
Optativa 20234204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3 Optativa 20244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
Optativa 20234205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3 Optativa 20244205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
Optativa 20234206 Enginyeria de Biosistemes 6 Optativa 20244102 Enginyeria de Biosistemes 6