saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixements

Reconeixements entre el Grau d’Enginyeria Química i el Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (sentit únic)
GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20234001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20234003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20234004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20234005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20234008 Química I 6
1r 20204009 Químicia II 6 1r 20234009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 1r 20234110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20234006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20234010 Economia i Organització Industrial 6
2n 20204103 Electrotècnia 6 3r 20234103 Electrotècnia 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20234105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204115 Termodinàmica Tècnica 4 3r 20234120 Màquines i Motors Tèrmics 3
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20234114 Disseny d'Operacions de Separació

6

3r 20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20234126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
Reconeixement entre el Grau d’Enginyeria Química i el Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (sentit únic)

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20204001 Expressió Gràfica 6 1r 20244001 Expressió Gràfica 6
1r 20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos 6
1r 20204003 Física 6 1r 20244003 Física 6
1r 20204004 Fisicoquímica 6 1r 20244004 Fisicoquímica 6
1r 20204005 Matemàtiques I 9 1r 20244005 Matemàtiques I 9
1r 20204008 Química I 6 1r 20244008 Química I 6
1r 20204009 Química II 6 1r 20244009 Química II 6
1r 20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 2n 20244110 Enginyeria Fluïdomecànica 6
1r 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
2n 20204006 Matemàtiques II 6 2n 20244006 Matemàtiques II 6
2n 20204010 Economia i Organització Industrial 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial 6
2n

3r
20204125

20204112
Fenòmens de Transport
i
Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor
6

5
2n 20244119 Enginyeria Tèrmica 6
3r 20204105 Control i Instrumentació 6 3r 20244105 Control i Instrumentació 6
3r 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient 6
3r 20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6
3r 20204122 Disseny d'Operacions de Separació 9 3r 20244114 Disseny de Processos de Separació 6
3r

Optativa
20204123

20204211
Biotecnologia
i
Bioquímica Aplicada
3

3
1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia 6
Optativa 20204216 Modelització de Processos Biotecnològics 3 3r 20244126 Modelització de Processos en Sistemes Alimentaris i Biològics 3
Reconeixement entre el Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris i el Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (PFG Àmbit en Bioprocessos Alimentàris)
GRAU D’ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 20234001 Expressió Gràfica* 6 1r 20244001 Expressió Gràfica* 6
1r 20234002 Computació en Enginyeria de Processos* 6 1r 20244002 Computació en Enginyeria de Processos* 6
1r 20234003 Física* 6 1r 20244003 Física* 6
1r 20234004 Fisicoquímica* 6 1r 20244004 Fisicoquímica* 6
1r 20234005 Matemàtiques I* 9 1r 20244005 Matemàtiques  I* 9
1r 20234007 Fonaments de Bioquímica i Biologia* 6 1r 20244007 Fonaments de Bioquímica i Biologia* 6
1r 20234008 Química I* 6 1r 20244008 Química I* 6
1r 20234009 Química II* 6 1r 20244009 Química II* 6
1r 20234116 Fonaments d'Enginyeria de Processos* 9 1r 20244116 Fonaments d'Enginyeria de Processos* 9
2n 20234006 Matemàtiques II* 6 2n 20244006 Matemàtiques II* 6
2n 20234010 Economia i Organització Industrial* 6 2n 20244010 Economia i Organització Industrial* 6
2n 20234011 Edafologia i Climatologia* 6 2n 20244210 Edafologia i Climatologia* 6
2n 20234110 Enginyeria Fluidomecànica* 6 2n 20244110 Enginyeria Fluidomecànica* 6
2n 20234115 Fonaments de la producció d'aliments* 9 2n 20244115 Fonaments de la producció d'aliments* 9
2n 20234119 Enginyeria Tèrmica* 6 2n 20244119 Enginyeria Tèrmica* 6
2n 20234123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments* 6 2n 20244123 Fonaments de Microbiologia d'Aliments* 6
2n 20234124 Química i Anàlisis dels Aliments* 9 2n 20244124 Química i Anàlisis dels Aliments* 9
2n 20234127 Cinètica de bioprocessos i enginyeria de reacció* 6 2n 20244127 Cinètica de bioprocessos i enginyeria de reacció* 6
3r 20234101 Bioprocessos alimentaris i seguretat alimentària* 3 3r 20244101 Bioprocessos alimentaris i seguretat alimentària* 3
3r 20234103 Electrotècnia* 6 3r 20244211 Electrotècnia* 6
3r 20234104 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructures* 6 3r 20244217 Resistència de Materials i Càlculs d'Estructura* 6
3r 20234105 Control i Instrumentació* 6 3r 20244105 Control i Instrumentació* 6
3r 20234108 Bases Tecnològiques de la Producció Animal* 3 3r 20244206 Bases Tecnològiques de la Producció Animal* 3
3r 20234111 Tecnologia del Medi Ambient* 6 3r 20244111 Tecnologia del Medi Ambient* 6
3r 20234112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials* 3 3r 20244112 Gestió i Valorització de Subproductes Agroindustrials* 3
3r 20234114 Disseny de processos de separació* 6 3r 20244114 Disseny de processos de separació* 6
3r 20234118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments* 3 3r 20244118 Enginyeria de Bioprocessos i Aliments* 3
3r 20234121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries* 6 3r 20244121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries* 6
3r 20234125 Sistemes de qualitat en Indúsries Alimentàries* 9 3r 20244125 Sistemes de qualitat en Bioprocessos* 9
3r 20234126 Modelització de processos en sistemes alimentaris i biològics* 3 3r 20244126 Modelització de processos en sistemes alimentaris i biològics* 3
4t 20234102 Cartografia i Topografia* 6 4t 20244207 Cartografia i Topografia* 6
4t 20234106 Oficina Tècnica* 6 4t 20244215 Oficina Tècnica* 6
4t 20234107 Fitotècnia* 6 4t 20244213 Fitotècnia* 6
4t 20234109 Protecció de Cultius* 3 4t 20244216 Protecció de Cultius* 3
4t 20234113 Comercialització i Valoració a les Indústries Agroalimentàries* 3 4t 20244208 Comercialització i Valoració de les Indústries Agroalimentàries* 3
4t 20234117 Construccions Agroalimentàries* 3 4t 20244209 Construccions Agroalimentàries* 3
4t 20234120 Màquines i Motors Tèrmics* 3 4t 20244214 Màquines i Motors Tèrmics* 3
4t 20234122 Enginyeria de les Instal·lacions a les Indústries Agroalimentàries* 6 4t 20244212 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries* 6
4t 20234401 Pràctiques Externes* 9 4t 20244501 Pràctiques Externes* 9
Optativa 20234201 Activitats Universitàries Reconegudes I* 3 Optativa 20244201 Activitats Universitàries Reconegudes I* 3
Optativa 20234202 Activitats Universitàries Reconegudes II* 3 Optativa 20244202 Activitats Universitàries Reconegudes II* 3
Optativa 20234203 Seminaris Interdisciplinaris* 3 Optativa 20244203 Seminaris Interdisciplinaris* 3
Optativa 20234204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I* 3 Optativa 20244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I* 3
Optativa 20234205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II* 3 Optativa 20244205 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II* 3
Optativa 20234206 Enginyeria de Biosistemes* 6 Optativa 20244102 Enginyeria de Biosistemes* 6

*El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost.