saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula reconeixement grau de Química

Assignatures Pla Preexistent

(Llicenciatura en Química)

Assignatures Nou Pla

(Grau de Bioquímica i Biologia Molecular)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
13011013 Àlgebra  i 4,5 13214001 Matemàtiques 9
13011014 Càlcul 6
13013252 Biofísica 7,5 13214113 Biofísica 6
13011001 Bioquímica 9 13214008 Bioquímica 6
13013254 Bioquímica i Microbiologia Industrials 9 --- * *
13013223 Biosíntesi de Macromolècules 3 13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6
13013253 Biotecnologia Computacional 4,5 13214103 Bioinformàtica 6
13011008 Electrictat i Òptica i 7,5 13214002 Física 9
13011007 Mecànica 6
13011003 Enllaç Químic i 4,5 13214003 Química General ¹ 12
13011016 Equilibri Iònic en Solució i 6
13011010 Operacions Bàsiques i 6
13011006 Principis de Termodinàmica 3
13013216 Enzimologia 6 13214106 Enzimologia 6
13013213 Experimentació en Regulació del Metabolisme  1,5 --- * *
13012032 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I 3 13214114 Metodologia i Experimentació en Bioquímica I 6
13011019 Química Orgànica I 4,5 13214101 Química Orgànica 6
13011020 Química Orgànica II 6
13013236 Regulació del Metabolisme 4,5 13214119 Metabolisme i la seva Regulació 9

* Optativa per determinar quan en el pla nou les matèries es diversifiquin en assignatures.

¹ Per reconèixer la Química General cal tenir aprovades 2 assignatures més les Operacions Bàsiques del bloc del pla vell