saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del PFG en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC): Grau d'Enginyeria Informàtica / Grau d'Enginyeria Telemàtica

Grau d'Enginyeria  Informàtica (2010)   

Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)

 Curs Codi Assignatures ECTS Codi Assignatura ECTS Curs
1r 17234007 Àlgebra Lineal 6 17224007 Àlgebra Lineal 6 1r
1r 17234005 Anàlisi Matemàtica I 6 17224005 Anàlisi Matemàtica I 6 1r
1r 17234006 Anàlisi Matemàtica II 6 17224006 Anàlisi Matemàtica II 6 1r
1r 17234102 Anglès Tècnic 6 17224102 Anglès Tècnic 6 1r
1r 17234008 Economia i Organització d'Empreses 6 17224008 Economia i Organització d'Empreses 6 1r
1r 17234003 Física I 6 17224003 Física I 6 1r
1r 17234004 Física II 6 17224004 Física II 6 1r
1r 17234002 Fonaments de Computadors 6 17224002 Fonaments de Computadors 6 1r
1r 17234001 Fonaments de Programació I 6 17224001 Fonaments de Programació 6 1r
1r 17234101 Orientació Professional i Acadèmica 6 17224101 Orientació Professional i Acadèmica 6 1r
Total crèdits 1r curs: 60 Total crèdits 1r curs 60
2n 17234114 Programació 6 17224114 Programació 6 2n
        17224118 Xarxes de Dades 6 2n
Total crèdits 2n curs: 6 Total crèdits 2n curs 12
3r 17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 3r
3r 17234118 Xarxes de Dades 6   Total crèdits 3r curs 6
3r 17234120 Seguretat en Xarxes 6 17224120 Seguretat en Xarxes 6 4t
3r 17234106 Sistemes Distribuïts 6 17224106 Sistemes Distribuïts 6 4t
Total crèdits 3r curs: 24 Total crèdits 4t curs 12