saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula Reconeixement del PFG d'Educació: Pedagogia / Educació Social / Educació primària / Educació Infantil

Curs ECTS Grau de: Pedagogia Grau de: Educació Social Grau de: Educació Primària Grau de: Educació Infantil
Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques
Assignatura Codi  Assignatura Codi  Assignatura Codi  Assignatura Codi
1r 18 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

11234003

11244003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

11254003

11264003

11274003

1r 12 Habilitats Comunicatives 11214004 Habilitats Comunicatives  11224004 Habilitats Comunicatives 

11234004

11244004

Habilitats Comunicatives 

11254004

11264004

11274004

1r 18 Processos i Contextos Educatius 11214002 Processos i Contextos Educatius 11224002 Processos i Contextos Educatius

11234002

11244002

Processos i Contextos Educatius

11254002

11264002

11274002

1r 12 Societat, Família i Educació 11214001 Societat, Família i Educació 11224001 Societat, Família i Educació

11234001

11244001

Societat, Família i Educació

11254001

11264001

11274001

Total crèdits 1r curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries  Assignatures Obligatòries
2n 6 Atenció a la Diversitat 11214103 Atenció a la Diversitat  11224103 --- --- --- ---
2n 18 Investigació i Avaluació en Educació 11214105 Investigació i Avaluació en Educació 11224105 --- --- --- ---
2n 12 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa 11224102 --- --- --- ---
2n 12 Política i Gestió Educativa 11214104 Política i Gestió Educativa 11224104 --- --- --- ---
2n 6 Projecció Professional 11214106 Projecció Professional  11224106 --- --- --- ---
2n 6 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat 11214101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat  11224101 --- --- --- ---
Total crèdits 2n curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries Assignatures Bàsiques
2n 6 --- --- --- --- Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

11234104

11244104

Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament

11254009

11264009

11274009

Total crèdits 2n curs: 6