saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula Reconeixement del PFG de Comunicació: Grau de Periodisme / Grau de Publicitat i RRPP / Grau de Comunicació Audiovisual

Curs Crèdits GRAU DE: PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRAU DE: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL    GRAU DE: PERIODISME
Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques Assignatures Bàsiques
Assignatures Codi Assignatures Codi Assignatures Codi
1r 6 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 12224009 Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 12234009  Corrents Estètics Contemporanis en Comunicació 12244009
1r 9 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 12224007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 12234007 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Català) 12244007
1r Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 12224010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 12234010 Estàndard Oral i Escrit de la Llengua (Castellà) 12244010
1r 6 Estructura i Canvi Social 12224001 Estructura i Canvi Social 12234001 Estructura i Canvi Social 12244001
1r 6 Història del Món Actual 12224008 Història del Món Actual 12234008 Història del Món Actual 12244008
1r 6 Introducció a la Psicologia 12224003 Introducció a la Psicologia 12234003 Introducció a la Psicologia 12244003
1r 6 Opinió Pública 12224005 Opinió Pública 12234005 Opinió Pública 12244005
1r 6 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 12224002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 12234002 Ordenament Jurídic i Sistema Polític 12244002
1r 9 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 12234006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 12244006
1r 6 Teories de la Comunicació 12224004 Teories de la Comunicació 12234004 Teories de la Comunicació 12244004
Total crèdits 1r curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
2n 6 Comunicació i Expressió Oral  12224102 Comunicació i Expressió Oral  12234102 Comunicació i Expressió Oral  12244102
2n 9 Disseny Gràfic i Multimèdia 12224107 Disseny Gràfic i Multimèdia 12234107 Disseny Gràfic i Multimèdia 12244107
2n 9 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 12224106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 12234106 Fonaments de la Comunicació Publicitària i les Relacions Públiques 12244106
2n 9 Fonaments del Periodisme 12224104 Fonaments del Periodisme 12234104 Fonaments del Periodisme 12244104
2n 9 Història i Estructura de la Comunicació 12224105 Història i Estructura de la Comunicació 12234105 Història i Estructura de la Comunicació 12244105
2n 9 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 12224101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 12234101 Introducció a l'Economia i a l'Empresa 12244101
2n 9 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 12234103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 12244103
Total crèdits 2n curs: 60 Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
3r 6 Teoria de la Imatge 12224108 Teoria de la Imatge 12234108 Teoria de la Imatge 12244108
3r 6 Dret de la Comunicació 12224109 Dret de la Comunicació 12234109 Dret de la Comunicació 12244109
3r 6 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 12224117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 12234117 Taller de Projectes de Recerca i Professionals 12244117
Total crèdits 3r curs: 8 Assignatures Optatives Assignatures Optatives  Assignatures Optatives 
--- 6 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 12224201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 12234201 Creació i Gestió d'Empreses de Comunicació 12244201
--- 6 Gestió de Continguts 12224202 Gestió de Continguts 12234202 Gestió de Continguts 12244202
--- 6 Escriptura Creativa 12224203 Escriptura Creativa 12234203 Escriptura Creativa 12244203
--- 6 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 12224204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 12234204 Expressió Corporal i Comunicació No verbal 12244204
--- 6 Fotografia Documental  i Publicitària 12224205 Fotografia Documental  i Publicitària 12234205 Fotografia Documental  i Publicitària 12244205
--- 6 Globalització, Cultura i Societat 12224206 Globalització, Cultura i Societat 12234206 Globalització, Cultura i Societat 12244206
--- 6 Programació i Llenguatges Multimèdia 12224207 Programació i Llenguatges Multimèdia 12234207 Programació i Llenguatges Multimèdia 12244207
--- 6 Producció de Projectes Multimèdia 12224225 Producció de Projectes Multimèdia 12234218 Producció de Projectes Multimèdia 12244221