saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del PFG de Biociències: Grau de Biotecnologia / Grau de Bioquímica i Biologia Molecular

GRAU DE: BIOTECNOLOGIA GRAU DE: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Assignatures de Formació Bàsica Assignatures de Formació Bàsica
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 19204005 Biologia 6 1r 13214005 Biologia 6
1r 19204006 Biologia Cel·lular 6 1r 13214006 Biologia Cel·lular 6
1r 19204008 Bioquímica 6 1r 13214008 Bioquímica 6
1r 19204004 Estadística 6 1r 13214004 Estadística 6
1r 19204002 Física 9 1r 13214002 Física 9
1r 19204007 Genètica 6 1r 13214007 Genètica 6
1r 19204001 Matemàtiques 9 1r 13214001 Matemàtiques 9
1r 19204009 Química I 6 1r 13214009 Química I 6
1r 19204010 Química II 6 1r 13214010 Química II 6
Total crèdits 1r curs 60 Total crèdits 1r curs 60
Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
2n 19204103 Bioinformàtica 6 2n 13214103 Bioinformàtica 6
2n 19204108 Biologia Animal i Vegetal 6 2n 13214108 Biologia Animal i Vegetal 6
2n 19204106 Enzimologia 6 2n 13214106 Enzimologia 6
2n 19204107 Estructura i Funció de Biomolècules 6 2n 13214107 Estructura i Funció de Biomolècules 6
2n 19204102 Expressió i Replicació Gèniques 6 2n 13214102 Expressió i Replicació Gèniques 6
2n 19204101 Química Orgànica 6 2n 13214101 Química Orgànica 6
Total crèdits 2n curs 36 Total crèdits 2n curs 36
3r 19204105 Biologia Molecular de Sistemes 6 3r 13214105 Biologia Molecular de Sistemes 6
3r 19204109 Immunologia 6 3r 13214109 Immunologia 6
3r 19204110 Metabolisme de Microorganismes 6 3r 13214110 Metabolisme de Microorganismes 6
3r 19204104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6 3r 13214104 Tècniques de Bioquímica i Biologia Molecular 6
Total crèdits 3r curs 24 Total crèdits 3r curs 24
4t 19204401 Pràctiques Externes 12 4t 13214001 Pràctiques Externes 12
Total crèdits 4t curs 12 Total crèdits 4t curs 12
Assignatures optatives Assignatures optatives
  19204206 Vacunes i Fàrmacs 3   13214218 Vacunes i Fàrmacs 3
  19204217 Enzimologia Industrial 3   13214219 Enzimologia Industrial 3
  19204220 Garantia i Control de la Qualitat 3   13214213 Garantia i Control de Qualitat 3
  19204221 Epigenètica 3   13214216 Epigenètica 3
  19204222 Enginyeria de Proteïnes 3   13214217 Enginyeria de Proteïnes 3
  19204212 Bioquímica dels Aliments 6   13214204 Bioquímica dels Aliments 6