saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de Reconeixement del PFG de Turisme i Ordenació del Territori: Grau de Turisme / Grau de Geografia i Ordenació del Territori

GRAU DE: TURISME GRAU DE: GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
Assignatures de Formació Bàsica Assignatures de Formació Bàsica
Curs Codi Assignatura Crèdits Curs Codi Assignatura Crèdits
1r 21204002 Economia Mundial 6 1r 21214002 Economia Mundial 6
1r 21204006 Espais i Societats 6 1r 21214006 Espais i Societats 6
1r 21204008 Estadística Bàsica 6 1r 21214008 Estadística Bàsica 6
1r 21204005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 1r 21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6
1r 21204003 Gestió d'Empreses 6 1r 21214003 Gestió d'Empreses 6
1r 21204007 Habilitats Professionals i Científiques 6 1r 21214007 Habilitats Professionals i Científiques 6
1r 21204009 Introducció a la Sociologia 6 1r 21214009 Introducció a la Sociologia 6
1r 21204010 Introducció al Dret 6 1r 21214010 Introducció al Dret 6
1r 21204004 Operacions i Processos de Producció 6 1r 21214004 Operacions i Processos de Producció 6
1r 21204001 Principis d'Economia 6 1r 21214001 Principis d'Economia 6
Total crèdits 1r curs 60 Total crèdits 1r curs 60
Assignatures Obligatòries Assignatures Obligatòries
2n 21204102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 2n 21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6
2n 21204101 Tècniques Quantitatives 6 2n 21214101 Tècniques Quantitatives 6
Total crèdits 2n curs 12 Total crèdits 2n curs 12
3r 21204103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6 3r 21214103 Fonaments del Desenvolupament Sostenible 6
3r 21204104 Tècniques Qualitatives 6 3r 21214104 Tècniques Qualitatives 6
Total crèdits 3r curs 12 Total crèdits 3r curs 12
Assignatures Optatives Assignatures Obligatòries
--- 21204201 Anglès Intermedi 6 2n 21214111 Anglès Intermedi 6