saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau Enologia (2009): Taula de Reconeixement

GRAU ENOLOGIA GRAU BIOTECNOLOGIA
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
19214003 Química 12 19204009 Química I 6
19204010 Química II 6
19214001 Matemàtiques 9 19204001  Matemàtiques 9
19214004 Estadística 6 19204004 Estadística 6
19214005 Biologia 6 19204005  Biologia 6
19214002 Física 9 19204002  Física 9
19214006 Biologia Cel·lular 6 19204006  Biologia Cel·lular 6
19214007 Genètica 6 19204007  Genètica 6
19214008 Bioquímica 6 19204008  Bioquímica 6
19214120 Microbiologia 6 19204112  Microbiologia 6
19214121 Operacions Bàsiques 6 19204118  Enginyeria Bioquímica 6
19214125 Economia i Gestió d'Empreses 6 19204123  Economia i Gestió d'Empreses 6
19214204 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3 19204214 Caracterització i Identificació d'Organismes Vegetals 3
19214213 Biotecnologia Enològica 3 19204213 Selecció i Millora d’Inòculs Enològics 3