saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula reconeixement grau d'Enginyeria Química

Assignatures Pla Preexistent

Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)

Assignatures Nou Pla

Grau d'Enginyeria Química (2010)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació Crèdits
20214002 Computació en Enginyeria de Processos 6 20204002 Computació en  Enginyeria de Processos 6
20214120 Control i Instrumentació 6 20204105 Control i Instrumentació 6
20214011 Economia i Organització Industrial 6 20204010 Economia i Organització Industrial 6
20214102 Electrotècnia 6 20204104 Electrotècnia 6
20214101 Enginyeria Fluidomecànica 6 20204110 Enginyeria Fluïdomecanica 6
20214001 Expressió Gràfica 6 20204001 Expressió Gràfica 6
20214005 Física 6 20204003 Física 6
20214006 Fisicoquímica 6 20204004 Fisicoquímica 6
20214114 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9
20214117 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 20204121 Labotarori Integrat d'Operacions Unitàries 6
20214007 Matemàtiques I 9 20204005 Matemàtiques I 9
20214008 Matemàtiques II 6 20204006 Matemàtiques II 6
20214009 Química I 6 20204003 Química I 6
20214010 Química II 6 20204009 Química II 6
20214111 Tecnologies del Medi Ambient 6 20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6