saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional multimèdia interactiva a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional multimèdia interactiva a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6

CFGS: Ortèsis i pròtesis a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Ortopròtesi i productes de suport (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Paviments i revestiments ceràmics (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Prevenció de riscos professionals (LOGSE) a GRAU: Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15904114 Dret de la seguretat i salut en el treball 6
15904401 Pràctiques externes 9

CFGS: Prevenció de riscos professionals (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Prevenció de riscos professionals a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Prevenció de riscos professionals a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Prevenció de riscos professionals a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Prevenció de riscos professionals a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Prevenció de riscos professionals a GRAU: Relacions laborals i ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15204120 Dret de la seguretat i salut en el treball 6
15204214 Salut laboral 3
15204234 Seminaris interdisciplinaris

3

15204209 Qualitat de vida laboral 3
15204401 Pràctiques externes 9

CFGS: Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària 3
20214105 Control i instrumentació 6
20214111 Tecnologia del Medi ambient 6

CFGS: Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) a GRAU: Enologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19224108 Economia i màrqueting vitivinícola 6

CFGS: Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Comunicació audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234114 Producció audiovisual 6
12234211 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6
12234218 Producció de projectes multimèdia 6
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234210 Aula de postproducció: imatge i so 6

CFGS: Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) a GRAU: Comunicació audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234114 Producció audiovisual 6
12234211 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6
12234218 Producció de projectes multimèdia 6
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234210 Aula de postproducció: Imatge i so 6

CFGS: Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6