saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002  Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II
20224110 Calor i fred industrial 3
20224111 Laboratori de màquines tèrmiques
20224113  Hidràulica 
20224115 Laboratori d'Hidràulica

CFGS: Manteniment electrònic (LOE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904011 Dibuix Tècnic 6
17904002 Fonaments de Computadors 6
17904009 Fonaments d'Electrònica 5
17904001 Fonaments de Programació 6

CFGS: Manteniment electrònic (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244105 Electrònica digital 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Practiques Externes II 6

CFGS: Manteniment electrònic (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Practiques Externes II 6
17214011 Dibuix Tècnic 6
17214002 Fonaments de computadors 6
17214107 Fonaments d'Electrònica 5
17214001 Fonaments de Programació

6

CFGS: Manteniment electrònic (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques externes I 6
17204502 Pràctiques externes II 6
17204011 Dibuix Tècnic 6
17204002 Fonaments de computadors 6
17204107 Fonaments d'Electrònica 5
17204001 Fonaments de Programació

6

CFGS: Manteniment electrònic (LOE) a GRAU: Enginyeria Telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Pràctiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17224103 Electrònica bàsica 6

CFGS: Manteniment i muntatges d'instal·lacions d'edifici i procés a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224110 Calor i fred industrial 3
20224111 Laboratori de màquines tèrmiques 3
20224113 Hidràulica 6
20224115 Laboratori d'hidràulica

3

CFGS: Màrqueting i Publicitat (LOE) a GRAU: Administració i Direcció d'Empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214114/16234114 Fonaments de Màrqueting 6
16214115/16234115 Direcció estratègica de màrqueting 6
16214116/16234116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16214211/16234211 E-Màrqueting 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Màrqueting i Publicitat (LOE) a GRAU: Doble Titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914141 Fonaments de Màrqueting 6
16914125 Direcció estratègica de màrqueting 6
16914135 Investigació de mercats i aplicacions 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes

24

CFGS: Màrqueting i Publicitat (LOE) a GRAU: Doble Titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904127 Fonaments de Màrqueting 6
16904128 Direcció estratègica de màrqueting 6
16904116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16904215 E-Màrqueting 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes

24

CFGS: Mecatrònica Industrial (LOE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904011 Dibuix Tècnic 6
17904001 Fonaments de Programació 6
17904121 Manteniment Industrial 3
17904112 Màquines i mecanismes 5

CFGS: Mecatrònica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244502 Pràctiques Externes II 6
17244501 Pràctiques Externes I 6

CFGS: Mecatrònica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Practiques Externes II 6
17214011 Dibuix Tècnic 6
17214001 Fonaments de Programació 6
17214111 Manteniment industrial 3
17214121 Màquines i mecanismes

5

CFGS: Mecatrònica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Practiques Externes II 6
17204011 Dibuix Tècnic 6
17204001 Fonaments de Programació 6
17204229 Manteniment industrial 3
17204121 Màquines i Mecanismes

5

CFGS: Mecatrònica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Practiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II

3