saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Interpretació de la llengua dels signes a GRAU: Geografia i ordenació del territori 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret

CFGS:Interpretació de la llengua dels signes a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6

CFGS: Integració social, perfil professional d’intervenció sociosanitària a GRAU: Geografia i ordenació del territori 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6

CFGS: Joieria artística (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Laboratori clínic i biomèdic (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3

18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216

Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) a GRAU: Doble titulació de grau de biotecnologia i d'enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6
17914110 Química Analítica Instrumental 4

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Bioquímica i biologia molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13214213 Garantia i control de la qualitat en el laboratori clínic 3
13214201 Activitats universitàries reconegudes 3

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204220 Garantia i control de la qualitat 3
19204123 Economia i gestió d'empreses 6
19204116 Química analítica instrumental 4
19204201 Activitats universitàries reconegudes I 3
19204227 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i Bioquímica i biologia molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13904213 Garantia i control de la qualitat 3
13904134 Economia i gestió d'empreses 6
13904127 Química analítica instrumental 4
13904244 Activitats universitàries reconegudes I 3
13904248 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària

3

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234008 Economia i organització d'empreses

6

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Enginyeria Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204008 Química I 6
20204009 Química II 6
20204401 Pràctiques externes 12

CFGS: Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) a GRAU: Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13204401 Pràctiques externes 12
13204101 Química analítica 6
13204102 Anàlisi instrumental 9
13204204 Avaluació i control de la qualitat 3
13204201 Seguretat i higiene en el treball 3
13204218 Economia i gestió d'empreses 3
13204208 Química de polímers 3
13204210 Enginyeria de processos 3
13204223 Temes especials de Química Analítica 3

CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic a GRAU: Bioquímica i biologia molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13214005 Biologia 6
13214201 Activitats universitàries reconegudes

3

CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204112 Microbiologia 6
19204116 Química analítica instrumental 4
19204005 Biologia 6
19204201 Activitats universitàries reconegudes 3

CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia  Molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13904113 Microbiologia 6
13904127 Química analítica instrumental 4
13904005 Biologia 6
13904244 Activitats universitàries reconegudes 3

CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de grau de biotecnologia i d'enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914101 Microbiologia 6
17914110 Química Analítica Instrumental 4
17914004 Biologia 6

CFGS: Laboratori de diagnòstic clínic a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3

18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216

Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Manteniment aeromecànic a GRAU: Pilot d'aviació comercial i operacions aèries

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
--- Motors 6
--- Estructura de l'avió 6

CFGS: Manteniment d'aviònica a GRAU: Pilot d'aviació comercial i operacions aèries

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
--- Motors 6
--- Estructura de l'avió 6
--- Instruments avançats de l'avió 3
--- Radio navegació avançada 6
--- Instruments bàsics de l'avió 3

CFGS: Manteniment d'Equips Industrials (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904122 Automatització 6
17904120 Oficina Tècnica 6
17904011 Dibuix Tècnic 6
17904121 Manteniment Industrial 3

CFGS: Manteniment d'equips industrials (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Manteniment d'equips industrials a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214103 Automatització 6
17214011 Dibuix tècnic 6
17214111 Manteniment industrial 3
17214125 Oficina tècnica 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Manteniment d'equips industrials a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204103 Automatització 6
17204125 Oficina tècnica 6
17204011 Dibuix tècnic 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Manteniment d'equips industrials a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Manteniment d'equips industrials a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224120 Fonaments de tecnologia elèctrica 6
20224116 Tecnologia mecànica

3

CFGS: Manteniment d'equips industrials a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (LOE) GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904011 Dibuix Tècnic 6
17904111 Termodinàmica i Hidràulica 6
17904121 Manteniment Industrial 3

CFGS: Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) GRAU: Enginyeria de sistems i serveis  de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244502 Pràctiques Externes II 6
17244501 Pràctiques Externes I 6

CFGS: Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6
17214011 Dibuix Tècnic 6
17214117 Termodinàmica i Hidràulica 6
17214111 Manteniment industrial

3

CFGS: Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d' Empreses 6
17204501 Pràctiques externes I 6
17204502 Pràctiques externes II 6
17204011 Dibuix Tècnic 6
17204117 Termodinàmica i hidràulica 6
17204229 Manteniment Industrial

3