saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) a GRAU: Doble Titulació de Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6
17914009 Fonaments de programació 6

CFGS: Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i Electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17904001 Fonaments de programació 6
17904008 Economia i organització d'empreses 6
17904105 Fonaments d'instal·lacions elèctriques 5
17904011 Dibuix tècnic 6
17904106 Instal·lacions elèctriques 6

CFGS: Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244001 Fonaments de programació 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Instal·lacions electrotècniques a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214001 Fonaments de programació 6
17214008 Economia i organització d'empreses 6
17214116 Fonaments d'instal·lacions elèctriques 5
17214011 Dibuix tècnic 6
17214119 Instal·lacions elèctriques 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Instal·lacions electrotècniques a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204001 Fonaments de programació 
17204008 Economia i organització d'empreses 
17204011 Dibuix tècnic 
17204116 Fonaments d'instal·lacions elèctriques  5
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Instal·lacions electrotècniques a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234001 Fonaments de programació 
17234008  Economia i organització d'empreses  6
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Instal·lacions electrotècniques a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20224010 Administració d'empreses i organització la producció

CFGS: Instal·lacions electrotècniques a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224001 Fonaments de programació 
17224008  Economia i organització d'empreses  6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Integració social (LOGSE) a GRAU: Doble Titulació de Grau d'Educació infantil i d'Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11904001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Doble Titulació de Grau d'Educació infantil i d'Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11904001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social a GRAU: Educació infantil

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11254001/11264001/11274001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Educació infantil

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11254001/11264001/11274001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social a GRAU: Educació primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11234001/11244001 Societat, família i educació

12 

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Educació primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11234001/11244001 Societat, família i educació

12 

CFGS: Integració social a GRAU: Educació social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11224001 Societat, família i educació 12
11224109 Acció socio-educativa per a la inclusió social 18

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Educació social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11224001 Societat, família i educació 12
11224109 Acció socio-educativa per a la inclusió social 18

CFGS: Integració social a GRAU: Geografia i ordenació del territori
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 

CFGS: Integració social a GRAU: Pedagogia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11214001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Pedagogia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
11214001 Societat, família i educació 

12 

CFGS: Integració social a GRAU: Treball Social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
15224105 Metodologia de la intervenció en Treball social: planificació i intervenció 6
15224006 Sociologia 6
15224119 Psicologia evolutiva i familiar 6
15224111 Tècniques qualitatives d'investigació social 6
15224003 Marginació i exclusió social 6
15224215 Treball social i discapacitat 6
15224220 Seminaris interdisciplinars

CFGS: Integració social (LOE) a GRAU: Treball Social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
15224105 Metodologia del Treball social: Planificació i Intervenció 6
15224006 Sociologia 6
15224119 Psicologia evolutiva i familiar 6
15224111 Tècniques qualitatives d'investigació social 6
15224003 Marginació i exclusió social 6
15224215 Treball social i discapacitat 6
15224220 Seminaris interdisciplinars

6

CFGS: Integració social a GRAU: Turisme
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6