saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) a GRAU: Periodisme    

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

12244006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12244003 Fotografia documental i publicitària 6
12244103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12244209 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6

CFGS: Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

12224006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12224205 Fotografia documental i publicitària 6
12224103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12224212 Identitat visual 6

CFGS: Il·lustració (LOE) i (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Imatge a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

21214010 Introducció al dret 6

CGFS: Imatge a GRAU: Periodisme

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

12234006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12234205 Fotografia documental i publicitària 6
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9

12234211

Desenvolupament de projectes audiovisuals

6

CGFS: Imatge (LOGSE) a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques
 

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

12224006 Tecnologia Audiovisual i d'Internet 9
12224103 Fotografia Documental i Publicitària 6
12224205 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9

12224212

Identitat Visual

9

CGFS: Imatge a GRAU: Turisme

CODI

ASSIGNATURES DEL GRAU

CRÈDITS RECONEGUTS

21204010

Introducció al dret

6

CFGS: Imatge per al diagnòstic a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Indústria alimentària a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214105 Control i instrumentació 6
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària 3
20214112 Gestió i valorització de subproductes agroindustrials 3

CFGS: Indústria alimentària a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204009 Química II 6
20204010 Economia i organització industrial 6
20204111 Tecnologia del medi ambient 6
20204401 Pràctiques externes 12

CFGS: Indústria alimentària a GRAU en Enologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19214125 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Indústria alimentària (LOGSE) a GRAU en Enologia (2014)

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6

CFGS: Indústria de alimentària, perfil professional d’enologia i viticultura a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària 3
20214105 Control i instrumentació 6
20214112 Gestió i valorització de subproductes agroindustrials 3

CFGS: Indústria de alimentària, perfil professional d'enologia i viticultura a GRAU en Enologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19214106 Edafologia i Climatologia Vitícoles 3
19214110 Pràctiques Integrades de Viticultura 6
19214117 Pràctiques Integrades d'Enologia 6
19214125 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Indústria de procès de pasta i paper a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204119 Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids 3
20204009 Química II 6
20204120 Laboratori integrat de termodinàmica i cinètica químiques 3
20204113 Seguretat industrial 3
20204010 Economia i organització industrial 6
20204401 Pràctiques externes 12

CFGS: Indústries del procès químic a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204401 Pràctiques externes 12
20204120 Laboratori integrat de termodinàmica i cinética químiques 3
20204105 Control i instrumentació 6
20204009 Química II 6
20204010 Economia i organització industrial 6
20204113 Seguretat industrial 3
20204121 Laboratori integrat d'operacions unitàries 6
20204119 Laboratori integrat de fenòmens de transport i mecànica de fluids 3

CFGS: Indústries de procés químic a GRAU: Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13204401 Pràctiques externes 12
13204118 Enginyeria química 6
13204204 Avaluació i control de la qualitat 3
13204201 Seguretat i higiene en el treball 3
13204218 Economia i gestió d'empreses 3
13204210 Enginyeria de processos 3
13204223 Temes especials de química analítica 3

CFGS: Informació i comercialització turístiques a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Informació i comercialització turístiques a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204107 Geografia de les destinacions turístiques 6
21204219 Taller de disseny de productes turístics 6
21204222 Tècniques de comercialització en hoteleria 3