saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Estètica a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 

CFGS: Estètica a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 

CFGS: Estilisme d'indumentària (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

CFGS: Estilisme de teixits de calada (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) a GRAU: Bioquímica i Biologia Molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13214218 Vacunes i fàrmacs 3
13214213 Garantia i control de la qualitat en el laboratori clínic 3
13214201 Activitats universitàries reconegudes 3

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204206 Vacunes i fàrmacs 3
19204220 Garantia i control de la qualitat 3
19204123 Economia i gestió d'empreses 6
19204120 Processos de separació i purificació 4
19204201 Activitats universitàries reconegudes I 3
19204227 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13904201 Vacunes i fàrmacs 3
13904213 Garantia i control dela qualitat 3
13904134 Economia i gestió d'empreses 6
13904129 Processos de separació i purificació 4
13904244 Activitats universitàries reconegudes I 3
13904248 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914123 Processos de separació i purificació 4

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204121 Laboratori integrat d'operacions unitàries 6
20204113 Seguretat industrial 3
20204401 Pràctiques externes 12
20204009 Química II 6
20204010 Economia i organització industrial

6

CFGS: Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234008 Economia i organització d'empreses 6

CFGS: Fotografia (LOE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Fotografia artística(LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Futbol a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214108 Ampliació dels esports 12

CFGS: Futbol sala a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214108 Ampliació dels esports 12

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a GRAU: Administració i direcció d'empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214114/16234114 Fonaments de màrqueting 6
16214115/16234115 Direcció estratègica de màrqueting 6
16214116/16234116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: d'Administració i direcció d'empreses i de Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914141 Fonaments de marketing 6
16914125 Direcció estratègica de marketing 6
16914135 Investigació de mercats i aplicacions 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes 24

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: d'Administració i direcció d'empreses i de Finances i comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904127 Fonaments de màrqueting 6
16904128 Direcció estratègica de màrqueting 6
16904116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes 24

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a GRAU: Finances i comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204118 Màrqueting 6
16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques externes

24

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a GRAU: Relacions laborals i ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15204234 Seminaris interdisciplinaris

3

CFGS: Gestió comercial i màrqueting a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Màrqueting turístic 6
21204222 Tècniques de comercialització en hoteleria

3

CFGS: Gestió comercial i màrqueting enològic a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Gestió comercial i màrqueting enològic a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Marketing turístic 6
21204222 Tècniques de comercialització en hoteleria

3