saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques externes II 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques externes I 6
17224502 Pràctiques externes II 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Dietètica a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214126

Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària

3

CFGS: Dietètica a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216

Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Disseny i producció editorial a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204010 Economia i organització industrial

6

CFGS: Disseny i producció editorial a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Disseny i producció editorial a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret

6

CFGS: Documentació i administració sanitàries (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Documentació sanitària a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Edició d'Art (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Educació Infantil (LOGSE) a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: Educació Infantil i Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11904007 Infància, salut i alimentació 12
11904008 L'escola d'educació infantil 6

CFGS: Educació Infantil (LOE) a DOBLE TITULACIÓ DE GRAU: Educació Infantil i Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11904007 Infància, salut i alimentació 12
11904008 L'escola d'educació infantil 6

CFGS: Educació infantil (LOE i LOGSE) a GRAU: Educació Infantil

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11254007/11264007/11274007 Infància, salut i alimentació 12
11254008/11264008/11274008 L'escola d'educació infantil

6

CFGS: Educació infantil a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Educació infantil a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret

6

CFGS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)  a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904011 Dibuix tècnic 6
17904120 Oficina tècnica 6

CFGS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)  a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE)  a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6
17214011 Dibuix tècnic 6
17214125 Oficina Tècnica

6

CFGS: Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques externes I 6
17204502 Pràctiques externes II 6
17204011 Dibuix Tècnic 6
17204125 Oficina Tècnica

6

CFGS: Elements de jardí (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Energies renovables (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904105 Fonaments d'instal.lacions elèctriques 5
17904120 Oficina tècnica 6

CFGS: Energies renovables (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Energies renovables (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6
17214116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17214125 Oficina Tècnica

6

CFGS: Energies renovables(LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Pràctiques Externes II 6
17204116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17204125 Oficina Tècnica 6

CFGS: Enquadernació artística (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Escalada a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103 Activitat física a la natura 6

CFGS: Esmalt artístic al foc sobre metall (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Esquí alpí a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103 Activitat física a la natura 6

CFGS: Esquí de fons a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103 Activitat física a la natura 6

CFGS: Esquí de muntanya a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103 Activitat física a la natura 6

CFGS: Estampació i tintats artístics (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6