saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

     

CFGS: Gestió d'Allotjament Turístic a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al Dret 6
21204110 Marketing turístic 6
21204108 Gestió de Recursos Humans 6
21204106 Estructura de Mercats Turístics 6
21204221 Àrees Funcionals a l'Empresa Hotelera 6
21204223 Atenció al client 3
21204220 Direcció hotelera 6
21204212 Gestió d'esdeveniments turístics 3
21204201 Anglès Intermedi 6
21204204 Francès Preliminar

CFGS: Gestió de vendes i espais comercials (LOE) a GRAU: Administració i Direcció d'Empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
16214114/16234114 Fonaments de màrqueting 6
16214115/16234115 Direcció estratègica de màrqueting 6
16214116/16234116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16214213/16234213 Tècniques de comunicació i vendes 6
16214211/16234211 E-Màrqueting 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Gestió de vendes i espais comercials (LOE) a Doble Titulació de GRAU: d'Administració i Direcció d'Empreses i de Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
16914141 Fonaments de màrqueting 6
16914125 Direcció estratègica de màrqueting 6
16914135 Investigació de mercats i aplicacions 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes 24

CFGS: Gestió de vendes i espais comercials (LOE) a Doble Titulació  de GRAU: d'Administració i Direcció d'Empreses i de Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
16904127 Fonaments de màrqueting 6
16904128 Direcció estratègica de màrqueting 6
16904116 Investigació de mercats i aplicacions 6
16904216 Tècniques de comunicació i vendes 6
16904215 E-màrqueting 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes 24

CFGS: Gestió del transport a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214111 Anglès intermedi 6
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Gestió del transport a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204201 Anglès intermedi 6
21204010 Introducció al dret 6
21204208 Operacions i gestió del transport turístic

3

CFGS: Gestió i organització d'empreses agropecuàries a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214010 Economia i organització industrial 6
20214113 Comercialització i valoració en les indústries agroalimentàries 3
20214107 Fitotècnia 6
20214011 Edafologia i climatologia

6

CFGS: Gestió i Organització d'Empreses agropecuàries a GRAU en Enologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
1921425 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Gestió i Organització d'Empreses agropecuàries (LOGSE) a GRAU en Enologia (2014)

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19224108 Economia i Marketing Vitivinícola 6

CFGS: Gestió i Organització de Recursos Naturals i paisatgístics a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214111 Tecnologia del Media Ambient 6
20214010 Economia i Organització industrial 6
20214122 Enginyeria de les Instal·lacions de les Indústries Agroalimentàries 3
20214107 Fitotècnia 6
20214109 Protecció de cultius

3

CFGS: Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214203 Instruments de gestió d'espais protegits i de paisatge 3
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Gràfica audiovisual (LOE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Gràfica impresa (LOE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Gràfica interactiva (LOE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6


 

CFGS: Gràfica publicitària a GRAU: Comunicació audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234107 Disseny gràfic i Multimèdia 9
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234205 Fotografia documental i publicitària 6
12234106 Fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques

9

CFGS: Gràfica publicitària (LOE) i (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Gràfica publicitària a GRAU: Periodisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12244107 Disseny gràfic i multimèdia 9
12244103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12244205 Fotografia documental i publicitària 6
12244106 Fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques 9

CFGS: Gràfica publicitària a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12224107 Disseny gràfic i multimèdia 9
12224103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12224205 Fotografia documental i publicitària 6
12224106 Fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques 9

CFGS: Gravat i tècniques d'estampació (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

     

CFGS: Guia, informació i assistència turístiques a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204107 Geografia de les destinacions turístiques 6
21204110 Màrqueting turístic 6
21204105 Espais i recursos turístics 6
21204106 Estructura de mercats turístics 6
21204201 Anglès intermedi 6
21204204 Francès preliminar 6
21204223 Atenció al client 3
21204219 Taller de disseny de productes turístics 6
21204218 Gestió d'oficines de turisme

3

CFGS: Handbol a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214107 Esports col·lectius

12

CFGS: Higiene bucodental a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegues II

3

     

CFGS: Higiene bucodental (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegues II

3