saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914144 Sistemes de comerç electrònic 6
17914146 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17904001 Fonaments de programació 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244001 Fonaments de programació 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244136 Gestió de Xarxes 6
17244104 Xarxes de dades i internet 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214001 Fonaments de programació 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204001 Fonaments de programació 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234001 Fonaments de programació 6
17234105 Anàlisi i disseny d'aplicacions 6
17234103 Bases de dades 6
17234119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17234118 Xarxes de dades 6
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224001 Fonaments de programació 6
17224119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17224118 Xarxes de dades 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204123 Economia i gestió d'empreses 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914148 Aplicacions mòbils i encastades 6
17914146 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques externes II 6
17244114 Serveis multimèdia 6
17244125 Enginyeria de llocs web 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234008 Economia i organització d'empreses 6
17234501 Pràctiques externes I 6
17234502 Pràxtiques externes II 6
17234125 Aplicacions mòbils i encastades 6
17234123 Sistemes oberts 6


 

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224501 Pràctiques externes I 6
17224502 Pràctiques externes II 6
17224203 Activitats Universitàries reconegudes I 3
17224219

Activitats Universitàries reconegudes II

3
17224109 Serveis Multimèdia 6
17224123 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204123 Economia i gestió d'empreses 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914144 Sistemes de comerç electrònic 6
17914146 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques externes II 6
17244114 Serveis multimèdia 6
17244125 Enginyeria de llocs web 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions per a webs (LOE) a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234008 Economia i organització d'empreses 6
17234501 Pràctiques externes I 6
17234502 Pràctiques externes II 6
17234121 Sistemes de Comerç electrònic 6
17234123 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament d'aplicacions per a webs (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224501 Pràctiques externes I 6
17224502 Pràctiques externes II 6
17224203 Activitats Universitàries reconegudes I 3
17224219

Activitats Universitàries reconegudes II

3
17224109 Serveis Multimèdia 6
17224123 Sistemes oberts 6

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204123 Economia i gestió d'empreses 6

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914009 Fonaments de programació 6
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914010 Fonaments de computadors 6

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904001 Fonaments de programació 6
17904008 Economia i organització d'empreses 6
17904002 Fonaments de computadors 6
17904011 Dibuix tècnic 6
17904109 Fonaments d'electrònica 5
17904116 Electrònica digital 6
17904123 Microcontroladors 6

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244001 Fonaments de programació 6
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244002 Fonaments de computadors 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244105 Electrònica digital 6
17244117 Microcontroladors i sistemes embedded 6

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214001 Fonaments de programació 6
17214008 Economia i organització d'empreses 6
17214002 Fonaments de computadors 6
17214011 Dibuix tècnic 6
17214107 Fonaments d'electrònica 5
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204001 Fonaments de programació 6
17204008 Economia i organització d'empreses 6
17204002 Fonaments de computadors 6
17204011 Dibuix tècnic 6
17204108 Electrònica digital 6
17204107 Fonaments d'electrònica 5
17204111 Microcontroladors 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234001 Fonaments de programació 6
17234008 Economia i organització d'empreses 6
17234002 Fonaments de computadors 6
17234203 Activitats universitàries reconegues I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament de productes electrònics a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224001 Fonaments de programació 6
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224002 Fonaments de computadors 6
17224103 Electrònica bàsica 6
17224105 Microprocessadors 6
17224203 Activitats universitaries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids tèrmiques i de manutenció a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224110 Calor i fred industrial 3
20224111 Laboratori de màquines tèrmiques 3
20224113 Hidràulica 6
20224115 Laboratori hidràulica 3

CFGS: Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224110 Calor i fred industrial 3
20224111 Laboratori de màquines tèrmiques 3
20224113 Hidràulica 6
20224115 Laboratori hidràulica 3

CFGS: Desenvolupament de projectes mecànics a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214001 Expressió gràfica 6

CFGS: Desenvolupament de projectes mecànics a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224112 Ciència i tecnologia de materials 6
20224116 Tecnologia mecànica 3
20224117 Laboratori de tecnologia mecànica 3

CFGS: Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció a GRAU: Arquitectura

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
22204111 Construcció I 6
22204112 Construcció II 4
22204004 Geometria descriptiva II 6
22204202 Seminaris interdisciplinaris

3