saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 

CFGS: Animació turística a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 

CFGS: Animació turística a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6
21204108 Gestió de recursos humans 

CFGS: Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) a GRAU: Comunicació audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
12234006 Tecnologia audiovisual i d'Internet 9
12234107 Disseny gràfic i Multimèdia 9
12234207 Programació i Llenguatges multimèdia 6
12234208 Animació audiovisual 6
12234218 Producció de projectes multimèdia

CFGS: Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) a GRAU: Periodisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12244006 Tecnologia audiovisual i d'Internet 9
12244107 Disseny gràfic i Multimèdia 9
12244207 Programació i Llenguatges multimèdia 6
12244221 Producció de projectes multimèdia 6

CFGS: Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12224006 Tecnologia audiovisual i d'Internet 9
12224107 Disseny gràfic i Multimèdia 9
12224207 Programació i Llenguatges multimèdia 6
12244221 Identitat visual 6

CFGS: Aparadorisme (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Arquitectura efímera a GRAU: Arquitectura

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
22204001 Dibuix arquitectònic I 6
22204101 Introducció a projectes I 6
22204006 Art i arquitectura 6
22204004 Geometria descriptiva II 6

CFGS: Arquitectura efímera a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Art floral (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Art textil (LOGSE)a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Arts aplicades a l'escultura (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Arts aplicades a la fusta (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Arts aplicades a la pedra (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Arts aplicades al metall (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultura 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Arts aplicades al mur (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Assessoria d'imatge personal a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Assessoria d'imatge personal a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret

6

CFGS: Assistència a la Direcció (LOE) a GRAU: Administració i Direcció d'Empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214001/16234001 Introducció a la comptabilitat

6

16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Assistència a la Direcció (LOE) a GRAU:Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914005 Introducció a la comptabilitat

6

16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Assistència a la Direcció (LOE) a GRAU:Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904001 Introducció a la comptabilitat

6

16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Assistència a la Direcció (LOE) a GRAU: Economia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16224001 Introducció a la comptabilitat

6

16224106 Ciutadania 6
16224401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Assistència a la Direcció (LOE) a GRAU: Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204001 Introducció a la comptabilitat

6

16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques Externes 24

CFGS: Atletisme a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214104 Esports individuals

6

CFGS: Audiologia protètica (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Audiopròtesi a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Automatització i robòtica industrial (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Elèctrica  i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i organització d'empreses 6
17904122 Automatització 6
17904001 Fonaments de programació 6
17904002 Fonaments de computadors 6

CFGS: Automatització i robòtica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques externes II 6
17244117 Microcontroladors i sistemes embedded 6
17244129 Gestió de l'energia en sistemes de telecomunicacions 3

CFGS: Automatització i robòtica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i organització d'empreses 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3
17214501 Pràctiques externes I 6
17214502 Pràctiques externes II 6
17214103 Automatització 6
17214001 Fonaments de Programació 6
17214002 Fonaments de Computadors 6

CFGS: Automatització i robòtica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i organització d'empreses 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204501 Pràctiques externes I 6
17204502 Pràctiques externes II 6
17204103 Automatització 6
17204001 Fonaments de programació 6
17204002 Fonaments de computadors 6

CFGS: Automatització i robòtica industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224501 Pràctiques externes I 6
17224502 Pràctiques externes II 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3
17224105 Microprocessadors 6
17224104 Electrònica de potència i energies 6

CFGS: Automoció (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria elèctrica i Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organitzció d'Empreses 6

CFGS: Automoció (LOE) a GRAU: Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Automoció (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Automoció (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organitzció d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Automoció a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224010 Administració d'empreses i organització de la producció 6