saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Allotjament a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 

CFGS: Allotjament a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6
21204110  Màrqueting turístic 
21204108  Gestió de recursos humans 
21204221 Àrees funcionals a l'empresa hotelera 6
21204223 Atenció al client 

CFGS: Anàlisi i control a GRAU: Bioquímica i biologia molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
13214003 Química general 12
13214201 Activitats universitàries reconegudes 

CFGS: Anàlisi i control a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204003 Química general 12
19204201 Activitats universitàries reconegudes 

CFGS: Anàlisi i control (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
13904003 Química general 12
13904244 Activitats Universitàries Reconegudes I 3

CFGS: Anàlisi i control (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914001 Química general 12

CFGS:Anàlisi i control a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària 3

CFGS: Anàlisi i control a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20204113 Seguretat industrial 3
20204009  Química II 
20204401 Pràctiques externes 

12 

CFGS: Anàlisi i control a GRAU: Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
13204401 Pràctiques externes 12
13204101  Química analítica 
13204102  Anàlisi instrumental 
13204204 Avaluació i control de la qualitat 3
13204201 Seguretat i higiene en el treball 3
13204218 Economia i gestió d'empreses 3
13204208 Química de polímers 3
13204210 Enginyeria de processos 3
13204223 Temes especials de química analítica 

3

CFGS: Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Anatomia patològica i citologia a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II 

CFGS: Animació (LOE) a GRAU: Història de l'Art
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214105 Esports aquàtics 6
37214104 Esports individuals

6

CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives a GRAU: Educació primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11234213/11244213 El joc i la seva aplicació en el context escolar 3
11234214/11244214 Activitat física i esportiva a l'edat escolar 6
11234226/11244226 Hàbits saludables i estils de vida

3

CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret

6

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Educació infantil

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11254001/11264001/11274001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11904001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural i Turística (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11904001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural i Turística (LOE) a GRAU: Educació infantil

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11254001/11264001/11274001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Educació primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11234001/1124401 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural i Turística (LOE) a GRAU: Educació primària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11234001/1124401 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Educació social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11224001 Societat, família i educació 12
11224107 Comunitat, entorn social i acció comunitària

18

CFGS: Animació sociocultural i Turística (LOE) a GRAU: Educació social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11224001 Societat, família i educació 12
11224107 Comunitat, entorn social i acció comunitària

18

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Pedagogia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11214001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural i Turística (LOE) a GRAU: Pedagogia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
11214001 Societat, família i educació

12

CFGS: Animació sociocultural a GRAU: Treball social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15224006 Sociologia 6
15224105 Metodologia de la intervenció en treball social:planificació i intervenció 6
15224116 Intervenció social comunitària 6
15224220 Seminaris interdisciplinaris

6

CFGS: Animació sociocultural i turística (LOE) a GRAU: Treball social

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15224006 Sociologia 6
15224105 Metodologia del Treball social: Planificació i Intervenció 6
15224116 Intervenció social comunitària 6
15224220 Seminaris interdisciplinaris

6