saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6
17914139 Gestió de sistemes i xarxes 6
17914137 Xarxes de dades 6

CFGS: Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904002 Fonaments de Computadors 6
17904001 Fonaments de Programació 6

CFGS: Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904001 Fonaments de Programació 6
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904002 Fonaments de Computadors 6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244130 Disseny de xarxes 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II

6

17244114 Serveis multimèdia 6
17244136 Gestió de xarxes 6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II

6

17214002 Fonaments de Computadors 6
17214001 Fonaments de Programació 6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Pràctiques Externes II
17204002 Fonaments de Computadors 6
17204001 Fonaments de programació

6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234008 Economia i organització d'empreses
17234501 Pràctiques Externes I
17234502 Pràctiques Externes II 6
17234119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6
17234118 Xarxes de Dades

6

CFGS: Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I  6
17224502 Pràctiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17224124 Disseny de Xarxes 6
17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6
17224109 Serveis Multimèdia

6

CFGS: Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904011 Dibuix Tècnic 6
17904105 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17904121 Manteniment Industrial 3

CFGS: Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244105 Electrònica digital 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6

CFGS: Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214008 Economia i Organització d'Empreses 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6
17214011 Dibuix Tècnic 6
17214116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17214111 Manteniment industrial 3

CFGS: Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204008 Economia i Organització d'Empreses 
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Pràctiques Externes II 6
17204011 Dibuix Tècnic 6
17204116 Fonaments d'Instal·lacions Elèctriques 5
17204229 Manteniment industrial

3

CFGS: Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224008 Economia i organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Pràctiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17224103 Electrònica Bàsica

6

CFGS: So a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010  Introducció al dret 

CFGS: So a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010  Introducció al dret 

CFGS: Surf de neu a GRAU: Ciències de l'Activitat física i de l'Esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103

Activitat física a la natura

6

CFGS: Teixits en baix lliç (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011

Literatura i societat

6

CFGS: Vela amb aparell fix a GRAU: Ciències de l'Activitat física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103

Activitat física a la natura

6

CFGS: Vela amb aparell lliure a GRAU: Ciències de l'Activitat física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103

Activitat física a la natura

6

CFGS: Vitinicultura (LOE) a GRAU: Enologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19214110 Pràctiques integrades de viticultura 6
19214117 Pràctiques integrades d'enologia 6
19214125 Economia i gestió d'empreses 6
19214106 Edafologia i climatologia vitícoles 3

CFGS: Vitinicultura (LOE) a GRAU: Enologia (2014)

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19224108 Economia i Marketing Vitivinicola 6
19224119 Viticultura II 6
19224115 Enologia General II 9
19224105 Edafologia i climatologia vitícoles 3