saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204123 Economia i Gestió d'Empreses 6

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) a GRAU: Doble Titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914009 Fonaments de programació 6
17914126 Economia i gestió d'empreses 6

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244001 Fonaments de programació 6
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214001 Fonaments de programació 6
17214008 Economia i organització d'empreses 6
17214103 Automatització 6
17214104 Fonaments de regulació automàtica 6
17214107 Fonaments d'electrònica 5
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204001 Fonaments de programació 6
17204008  Economia i organització d'empreses 
17204103 Automatització 6
17204123  Control automàtic
17204107  Fonaments d'electrònica  5
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234001  Fonaments de programació 
17234008  Economia i organització d'empreses 
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Sistemes de regulació i control automàtics a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224001 Fonaments de programació 6
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
19204123 Economia i gestió d'empreses 6

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17914126 Economia i organització d'empreses 6
17914144 Gestió de sistemes i xarxes 6
17914137 Xarxes de dades 6

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17244001 Fonaments de programació 6
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244002 Fonaments de computadors 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244136 Gestió de xarxes 6
17244104 Xarxes de dades i internet 6

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17214001 Fonaments de programació 6
17214008 Economia i organització d'empreses 6
17214002 Fonaments de computadors 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17204001  Fonaments de programació 
17204008  Economia i organització d'empreses 
17204002 Fonaments de computadors 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics a GRAU: Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17234001 Fonaments de programació 6
17234008 Economia i organització d'empreses 6
17234002 Fonaments de computadors 6
17234119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17234118 Xarxes de dades 6
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Sistemes de telecomunicació i informàtics a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
17224001 Fonaments de programació 6
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224002 Fonaments de computadors 6
17224119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17224118 Xarxes de dades 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3