saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) a GRAU: Periodisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234205 Fotografia documental i publicitària 6
12234211 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12224006 Tecnologia Audiovisual i Internet 9
12224107 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9
12224207 Fotografia Documental i Publicitària 6
12224212 Identitat Visual 6

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6

CFGS: Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Comunicació audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234205 Fotografia documental i publicitària 6
12234113 Realització de programes i ficcions 6
12234210 Aula de postproducció: Imatge i so 6
12234211 Desenvolupament de projectes audiovisuals

6

CFGS: Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3

CFGS: Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Enginyeria Telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Pràctiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3

CFGS: Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Periodisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12244006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12244103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12244205 Fotografia documental i publicitària 6
12244209 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6

CFGS: Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) a GRAU: Publicitat i Relacions Públiques

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12224006 Tecnologia Audiovisual i Internet 9
12224103 Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual 9
12224205 Fotografia Documental i Publicitària 6
12224212 Identitat Visual

6

CFGS: Realització i plans d'obra a GRAU: Arquitectura

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
22204111 Construcció I 6
22204112 Construcció II 4
22204202 Seminaris interdisciplinaris

3

CFGS: Restauració a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret 6
21214003 Gestió d'empresa

6

CFGS: Restauració a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Màrqueting turístic 6
21204108 Gestió de recursos humans 6
21204003 Gestió d'empresa 6
21204224 Gestió i processos de producció en restauració

6

CFGS: Salut ambiental a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214235 Climatologia urbana i de la contaminació atmosfèrica 6
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Salut ambiental a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Salvament i Socorrisme a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS

37214114

Primers auxilis

6

CFGS: Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de grau d'enginyeria elèctrica i electrònica industrial i automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904001 Fonaments de Programació 6
17904008 Economia i Organització d'Empreses 6
17904122 Automatització 6
17904109 Fonaments d'Electrònica 5
17904127 Control Automàtic 6

CFGS: Secretariat a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214111 Anglès intermedi 6
21214007 Habilitats professionals i científiques 6

21214010

Introducció al dret

6

CFGS: Secretariat a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204201 Anglès intermedi 6
21204223 Atenció al client 3
21204007 Habilitats professionals i científiques 6
21204010 Introducció al dret 6

21204222

Tècniques de comercialització en hoteleria

3

CFGS: Serveis al consumidor a GRAU: Geografia i ordenació al territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS

21214010

Introducció al dret

6

CFGS: Serveis al consumidor a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS

21204010

Introducció al dret

6