saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Acoloriment de col·leccions (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: Territori i societat I 6
12214008 Geografia: Territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

CFGS: Administració de sistemes informàtics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914126 Economia i Gestió d'Empreses 6
17914139 Gestió de Sistemes i Xarxes 6
17914146 Sistemes oberts 6

CFGS: Administració de sistemes informàtics (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17904001 Fonaments de programació 6

CFGS: Administració de sistemes informàtics (LOGSE) a GRAU: Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244001 Fonaments de programació 6
17244136 Gestió de xarxes 6
17244104 Xarxes de dades i internet 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3

CFGS: Administració de sistemes informàtics a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214001 Fonaments de programació 6
17214203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17214239 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Administració de sistemes informàtics a GRAU: Enginyeria electrònica industrial i automàtica
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204001 Fonaments de programació 6
17204203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17204256 Activitats universitàries reconegudes II 3
CFGS: Administració de sistemes informàtics a GRAU : Enginyeria informàtica
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234001 Fonaments de programació 6
17234103 Bases de dades 6
17234119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17234118 Xarxes de dades 6
17234203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17234263 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Administració de sistemes informàtics a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224001 Fonaments de programació 6
17224119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17224118 Xarxes de dades 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) a GRAU: Biotecnologia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
19204123 Economia i Gestió d'empreses 6
CFGS: Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria informàtica
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17914126 Economia i gestió d'empreses 6
17914139 Gestió de sistemes i xarxes 6
17914146 Sistemes oberts 6
CFGS: Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) a GRAU: Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i organització d'empreses 6
17244501 Pràctiques externes I 6
17244502 Pràctiques externes II 6
17244201 Activitats universitàries reconegudes I 3
17244123 Seguretat en xarxes 6
17244130 Disseny de xarxes 6

CFGS: Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) a GRAU: Enginyeria Informàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17234008 Economia i organització d'empreses 6
17234501 Pràctiques externes I 6
17234502 Pràctiques externes II 6
17234119 Gestió de sistemes i xarxes 6
17234123 Sistemes oberts

6

CFGS: Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i organització d'empreses 6
17224501 Pràctiques externes I 6
17224502 Pràctiques externes II 6
17224203 Activitats universitàries reconegudes I 3
17224219 Activitats universitàries reconegudes II 3
17224120 Seguretat en xarxes 6
17224124 Disseny de xarxes 6

CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU: Administració i direcció d'empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214113/16234113 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16214001/16234001 Introducció a la comptabilitat 6
16214109/16234109 Direcció de recursos humans 6
16214215/16234215 Anàlisi dels estats financers 6
16214101/16234101 Direcció financera: inversió 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Administració i direcció d'empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214113/16234113 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16214001/16234001 Introducció a la comptabilitat 6
16214109/16234109 Direcció de recursos humans 6
16214215/16234215 Anàlisi dels estats financers 6
16214101/16234101 Direcció financera: inversió 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau  d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914103 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16914005 Introducció a la comptabilitat 6
16914127 Direcció de recursos humans 6
16914126 Direcció financera: inversió 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau  d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914103 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16914005 Introducció a la comptabilitat 6
16914127 Direcció de recursos humans 6
16914126 Direcció financera: inversió 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau  d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904105 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16904001 Introducció a la comptabilitat 6
16904109 Direcció de recursos humans 6
16904108 Direcció financera: inversió 6
16904107 Anàlisi dels estats financers 6
16904209 Comptabilitat i fiscalitat 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau  d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904105 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16904001 Introducció a la comptabilitat 6
16904109 Direcció de recursos humans 6
16904108 Direcció financera: inversió 6
16904107 Anàlisi dels estats financers 6
16904209 Comptabilitat i fiscalitat 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes

24

CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15904015 Teoria de les organitzacions 6
15904401 Pràctiques externes 9

CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15904015 Teoria de les organitzacions 6
15904401 Pràctiques externes 9
CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU: Economia
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16224001 Introducció a la comptabilitat 6
16224101 Direcció financera: inversió 6
16224106 Ciutadania 6
16224401 Pràctiques externes 24
CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Economia
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16224001 Introducció a la comptabilitat 6
16224101 Direcció financera: inversió 6
16224106 Ciutadania 6
16224401 Pràctiques externes 24
CFGS: Administració i finances (LOGSE) a GRAU : Finances i comptabilitat
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204112 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16204001 Introducció a la comptabilitat 6
16204108 Anàlisi dels estats financers 6
16204101 Direcció financera: inversió 6
16204213 Comptabilitat i fiscalitat 6
16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques externes 24
CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU : Finances i comptabilitat
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204112 Matemàtiques de les operacions financeres 6
16204001 Introducció a la comptabilitat 6
16204108 Anàlisi dels estats financers 6
16204101 Direcció financera: inversió 6
16204213 Comptabilitat i fiscalitat 6
16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques externes 24

CFGS: Administració i finances a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al Dret

6

CFGS: Administració i finances a GRAU: Relacions laborals i ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15204227 Comptabilitat 3
15204234 Seminaris interdisciplinaris

3

15204111 Dret Mercantil 5
15204008 Teoria de les Organitzacions 6
15204401 Pràctiques Externes 9

CFGS: Administració i finances (LOE) a GRAU: Relacions laborals i ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15204227 Comptabilitat 3
15204234 Seminaris interdisciplinaris

3

15204111 Dret Mercantil 5
15204008 Teoria de les Organitzacions 6
15204401 Pràctiques Externes 9

CFGS: Administració i finances a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204109 Comptabilitat 6
21204108 Gestió de recursos humans 6
21204111 Gestió financera 6
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Màrqueting turístic

6

CFGS: Agències de viatges a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Agències de viatges a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Màrqueting turístic 6
21204108 Gestió de recursos humans 6
21204109 Comptabilitat 6
21204107 Geografia de les destinacions turístiques 6
21204205 Gestió i processos de producció en agències de viatges 6
21204206 Organització de viatges

6

CFGS: Agències de viatges i gestió d'esdeveniments a GRAU: Turisme
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204010 Introducció al dret 6
21204110 Màrqueting turístic 6
21204107 Geografia de les destinacions turístiques 6
21204106 Estructura de mercats turístics 6
21204105 Espais i recursos turístics 6
21204205 Gestió i processos de producció en agències de viatge 6
21204206 Organització de viatges 6
21204223 Atenció al client 3
21204212 Gestió d'esdeveniments turístics 3
21204201 Anglès intermedi 6
21204204 Francès preliminar

6

CFGS: Alta muntanya a GRAU: Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214103 Activitat física a la natura 6