saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "q" a la lletra "v"

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU URV ASSIGNATURES CONVALIDADES/RECONEGUDES
Química ambiental Enginyeria agroalimentària                         
Química ambiental Enginyeria química                         
Química ambiental Química                         
Química industrial (LOE) Enginyeria Agroalimentària                         
Química industrial (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Química industrial (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Química industrial (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Química industrial (LOE) Enginyeria Química                         
Química industrial (LOE) Química                         
Química industrial (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Radioteràpia Infermeria                         
Radioteràpia i dosiometria (LOE) Infermeria                         
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) Comunicació audiovisual                                      
Realització d'audiovisuals i espectacles Geografia i ordenació del territori                         
Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional multimèdia interactiva Geografia i ordenació del territori                         
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) Periodisme                                            
Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) Publicitat i Relacions Públiques                         
Realització d'audiovisuals i espectacles Turisme                         
Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional multimèdia interactiva Turisme                         
Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) Comunicació audiovisual                         
Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) Periodisme                         
Realització de projectes audiovisuals i espectacles (LOE) Publicitat i Relacions Públiques                         
Realització i plans d'obra Arquitectura                         
Restauració Geografia i ordenació del territori                          
Restauració  Turisme                          
Salut ambiental Geografia i ordenació del territori                         
Salut ambiental Infermeria                          
Salvament i socorrisme (LOE) Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport                         
Secretariat Geografia i ordenació del territori                         
Secretariat Turisme                          
Serveis al consumidor Geografia i ordenació del territori                         
Serveis al consumidor Turisme                         
Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) Biotecnologia                               
Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Sistemes de regulació i control automàtics Enginyeria elèctrica                         
Sistemes de regulació i control automàtics Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Sistemes de regulació i control automàtics Enginyeria informàtica                         
Sistemes de regulació i control automàtics Enginyeria telemàtica                         
Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) Biotecnologia                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics Enginyeria elèctrica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics Enginyeria informàtica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics Enginyeria telemàtica                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Biotecnologia                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Enginyeria informàtica                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
So Geografia i ordenació del territori                         
So Turisme                         
Surf de neu Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport                         
Teixits en baix lliç (LOGSE) Història de l'Art                         
Vela amb aparell fix (LOE) Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport                         
Vela amb aparell lliure (LOE) Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport                         
Vitivinicultura (LOE) Enologia                                        
Vitivinicultura (LOE) Enologia (2014)