saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "f" a la lletra "j"

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU URV ASSIGNATURES CONVALIDADES/RECONEGUDES
Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) Biotecnologia                         
Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) Enginyeria Informàtica                         
Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                        
Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) Bioquímica i Biologia Molecular                        
Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular                        
Fabricació de productes farmacèutics i afins Enginyeria química                        
Fotografia (LOE) Història de l'Art                        
Fotografia artística (LOGSE) Història de l'Art                        
Futbol Ciències de l'activitat física i de l'esport                         
Futbol Sala Ciències de l'activitat física i de l'esport                        
Gestió comercial i màrqueting  Administració i direcció d'empreses                          
Gestió comercial i màrqueting  Finances i comptabilitat                          
Gestió comercial i màrqueting Geografia i ordenació del territori                         
Gestió comercial i màrqueting  Relacions laborals i ocupació                          
Gestió comercial i màrqueting Turisme                          
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                         
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Gestió comercial i màrqueting enològic Geografia i ordenació del territori                         
Gestió comercial i màrqueting enològic Turisme                         
Gestió d'allotjament turístic Turisme                          
Gestió de vendes i espais comercials (LOE) Administració i direcció d'empreses                         
Gestió de vendes i espais comercials (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                         
Gestió de vendes i espais comercials (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Gestió del transport Geografia i ordenació del territori                         
Gestió del transport Turisme                         
Gestió i organització d'empreses agropecuàries Enginyeria agroalimentària                         
Gestió i organització d'empreses agropecuàries Enologia                         
Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) Enologia (2014)                         
Gestió i organització de Recursos Naturals i Paisatgístics Enginyeria agroalimentària                         
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics Geografia i ordenació del territori                               
Gràfica audiovisual (LOE) Història de l'Art                         
Gràfica impresa (LOE) Història de l'Art                         
Grafica interactiva (LOE) Història de l'Art                         
Gràfica publicitària Comunicació audiovisual                         
Gràfica publicitària (LOE) i (LOGSE) Història de l'Art                         
Gràfica publicitària Periodisme                         
Gràfica publicitària Publicitat i Relacions Públiques                         
Gravat i tècniques d'estampació (LOGSE) Història de l'Art                         
Guia, informació i assistència turístiques Turisme                          
Handbol Ciències de l'activitat física i de l'esport                          
Higiene bucodental Infermeria                         
Higiene bucodental (LOE) Infermeria                         
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) Periodisme                          
Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) Publicitat i Relacions Públiques                         
Il·lustració (LOE) i (LOGSE) Història de l'Art                         
Imatge Geografia i ordenació del territori                         
Imatge Periodisme                         
Imatge (LOGSE) Publicitat i Relacions Públiques                         
Imatge Turisme                         
Imatge per al diagnòstic Infermeria                         
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (LOE) Infermeria                         
Indústria alimentària Enginyeria agroalimentària                         
Indústria alimentària Enginyeria química                         
Indústria alimentària Enologia                            
Indústria alimentària (LOGSE) Enologia (2014)                         
Indústria alimentària, perfil professional d’enologia i viticultura Enginyeria agroalimentària                              
Indústria alimentària, perfil professional d'enologia i viticultura Enologia                         
Indústries de procés de pasta i paper Enginyeria química                         
Indústries de procés químic Enginyeria química                         
Indústries de procés químic Química                         
Informació i comercialització turístiques Geografia i ordenació del territori                         
Informació i comercialització turístiques Turisme                         
Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) Biotecnologia                         
Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Instal·lacions electrotècniques Enginyeria elèctrica                         
Instal·lacions electrotècniques Enginyeria electrònica industrial i automàtica                          
Instal·lacions electrotècniques Enginyeria informàtica                          
Instal·lacions electrotècniques Enginyeria mecànica                          
Instal·lacions electrotècniques Enginyeria telemàtica                         
Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Integració social Educació infantil                         
Integració social (LOE) Educació infantil                         
Integració social Educació primària                         
Integració social (LOE) Educació primària                         
Integració social Educació social                         
Integració social (LOE) Educació social                         
Integració social Geografia i ordenació del territori                          
Integració social Pedagogia                         
Integració social (LOE) Pedagogia                         
Integració social Treball social                          
Integració social (LOE) Treball social                         
Integració social Turisme                         
Integració social (LOE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària                         
Integració social (LOGSE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària                         
Interpretació de la llengua dels signes  Geografia i ordenació del territori                         
Interpretació de la llengua dels signes  Turisme                          
Integració social, perfil professional d’intervenció sociosanitària  Geografia i ordenació del territori                          
Integració social, perfil professional d'intervenció sociosanitària Turisme                         
Joieria Artística (LOGSE) Història de l'Art