saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "d" a la lletra "e"

     
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU URV ASSIGNATURES CONVALIDADES/RECONEGUDES
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Enginyeria elèctrica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Enginyeria informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques Enginyeria telemàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) Biotecnologia                         
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) Enginyeria informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) Biotecnologia                         
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) Enginyeria informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) Enginyeria telemàtica

              

Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Desenvolupament de productes electrònics Enginyeria elèctrica                         
Desenvolupament de productes electrònics Enginyeria electrònica industrial i automàtica                                 
Desenvolupament de productes electrònics Enginyeria informàtica                         
Desenvolupament de productes electrònics

Enginyeria telemàtica

                        
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) Biotecnologia                         
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids tèrmiques i de manutenció Enginyeria mecànica                                  
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) Enginyeria mecànica                         
Desenvolupament de projectes mecànics Enginyeria agroalimentària                         
Desenvolupament de projectes mecànics Enginyeria mecànica                         
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció Arquitectura                         
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció Enginyeria telemàtica                         
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Dietètica Enginyeria agroalimentària                            
Dietètica Infermeria                         
Disseny i producció editorial Enginyeria química                         
Disseny i producció editorial Geografia i ordenació del territori                         
Disseny i producció editorial Turisme                         
Documentació i administració sanitàries (LOE) Infermeria                         
Documentació sanitària Infermeria                         
Edició d'art (LOGSE) Història de l'Art                         
Educació infantil (LOE i LOGSE) Educació infantil

           

Educació infantil Geografia i ordenació del territori                         
 
Educació infantil Turisme                         
Educació infantil (LOGSE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària                         
Educació intantil (LOE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària
 
                        
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                                  
Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Elements de jardí (LOGSE) Història de l'Art                         
Energies renovables (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Energies renovables (LOE) Energia electrònica industrial i automàtica                         
Energies renovables (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Energies renovables (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Enquadernació artística (LOGSE) Història de l'Art                         
Escalada Ciències de l'activitat física i de l'esport                         
Esmalt artístic al foc sobre metall (LOGSE) Història de l'Art                         
Esquí alpí Ciències de l'Activitat física i de l'Esport                         
Esquí de fons Ciències de l'Activitat física i de l'Esport                         
Esquí de muntanya Ciències de l'Activitat física i de l'Esport                         
Estampació i tintats artístics (LOGSE) Història de l'Art                         
Estètica Geografia i Ordenació del territori                         
Estètica Turisme                         
Estilisme d'indumentària (LOGSE) Història de l'Art                         
Estilisme de teixits de calada (LOGSE) Història de l'Art