saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "a" a la lletra "c"

     
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU URV ASSIGNATURES CONVALIDADES/RECONEGUDES
Acoloriment de col·leccions (LOGSE) Història de l'Art                         
Administració de sistemes informàtics (LOGSE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Administració de sistemes informàtics (LOGSE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                                       
Administració de sistemes informàtics Enginyeria elèctrica                          
Administració de sistemes informàtics Enginyeria electrònica industrial i automàtica                            
                        
Administració de sistemes informàtics Enginyeria Informàtica                         
Administració de sistemes informàtics Enginyeria telemàtica                         
Administració de sistemes informàtics (LOGSE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Doble titulació de Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica                         
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Enginyeria Informàtica                         
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) Biotecnologia                         
Administració i finances Administració i direcció d'empreses

              

Administració i finances (LOE) Administració i direcció d'empreses                         
Administració i finances (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                                     
Administració i finances Economia

              

Administració i finances (LOE) Economia                         
Administració i finances Finances i comptabilitat                         
Administració i finances (LOE) Finances i comptabilitat                         
Administració i finances Geografia i ordenació del territori                         
Administració i finances Relacions laborals i ocupació                         
Administració i finances (LOE) Relacions laborals i ocupació                         
Administració i finances Turisme                         
Administració i finances (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                         
Administració i finances (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Administració i finances (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Administració i finances (LOE) Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació                                   
Administració i finances (LOGSE) Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació                                           
Agències de viatges Geografia i ordenació del territori                         
Agències de viatges Turisme                         
Agències de viatges i gestió d'esdeveniments Turisme                          
Alta muntanya Ciències de l'activitat física i de l'esport                                 
Allotjament Geografia i ordenació del territori                         
Allotjament Turisme                         
Anàlisi i control Bioquímica i biologia molecular                         
Anàlisi i control Biotecnologia                         
Anàlisi i control Enginyeria agroalimentària                         
Anàlisi i control Enginyeria química                         
Anàlisi i control Química                         
Anàlisi i control (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular                           
Anàlisi i control (LOGSE) Doble Grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica                         
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) Infermeria                         
Anatomia patològica i citologia Infermeria                         
Animació (LOE) Història de l'Art                         
Animació d'activitats físiques i esportives Ciències de l'activitat física i de l'esport                         
Animació d'activitats físiques i esportives Educació primària                         
Animació d'activitats físiques i esportives Geografia i ordenació del territori                         
Animació d'activitats físiques i esportives Turisme                         
Animació sociocultural (LOGSE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària                         
Animació sociocultural Educació infantil                          
Animació sociocultural i Turística (LOE) Educació infantil                         
Animació sociocultural Educació primària                         
Animació sociocultural i Turística (LOE) Educació primària                         
Animació sociocultural Educació social                         
Animació sociocultural i Turística (LOE) Educació social                         
Animació sociocultural Geografia i ordenació del territori                         
Animació sociocultural Pedagogia                         
Animació sociocultural i Turística (LOE) Pedagogia                         
Animació sociocultural Treball social                         
Animació sociocultural i Turística (LOE) Treball social                         
Animació sociocultural Turisme                         
Animació turística Geografia i ordenació del territori                         
Animació turística Turisme                         
Animació sociocultural i Turística (LOE) Doble Grau d'Educació Infantil i Educació Primària                         
Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE) Comunicació audiovisual                         
Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE) Periodisme                               
Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE) Publicitat i Relacions Públiques                         
Aparadorisme (LOGSE) Història de l'Art                         
Arquitectura efímera Arquitectura                         
Arquitectura efímera (LOGSE) Història de l'Art                         
Art floral (LOGSE) Història de l'Art                         
Art tèxtil (LOGSE) Història de l'Art                         
Arts aplicades a l'escultura (LOGSE) Història de l'Art                         
Arts aplicades a la fusta (LOGSE) Història de l'Art                         
Arts aplicades a la pedra (LOGSE) Història de l'Art                         
Arts aplicades al metall (LOGSE) Història de l'Art                         
Arts aplicades al mur (LOGSE) Història de l'Art                                  
Assessoria d'imatge personal Geografia i ordenació del territori                         
Assessoria d'imatge personal Turisme                         
Assistència a la direcció (LOE) Administració i direcció d'empreses                         
Assistència a la direcció (LOE) Economia                         
Assistència a la direcció (LOE) Finances i comptabilitat                         
Assistència a la direcció (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                         
Assistència a la direcció (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Atletisme Ciències de l'activitat física i de l'esport                         
Audiologia protètica (LOE) Infermeria                         
Audiopròtesi Infermeria                         
Automatització i robòtica industrial (LOE) Enginyeria elèctrica                         
Automatització i robòtica industrial (LOE) Enginyeria electrònica industrial i automàtica                         
Automatització i robòtica industrial (LOE) Enginyeria telemàtica                         
Automatització i robòtica industrial (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Automatització i robòtica industrial (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Automoció (LOE) Enginyeria Elèctrica                         
Automoció (LOE) Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Automoció Enginyeria Mecànica                         
Automoció (LOE) Doble Grau d'Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica                         
Automoció (LOE) Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions                         
Bàsquet Ciències de l'activitat física i de l'esport                          
Brodats i rebosters (LOGSE) Història de l'Art                         
Ceràmica artística (LOE i LOGSE) Història de l'Art                         
Comerç internacional Administració i direcció d'empreses                          
Comerç internacional (LOE) Administració i direcció d'empreses                         
Comerç internacional Economia                         
Comerç internacional (LOE) Economia                         
Comerç internacional Finances i comptabilitat                         
Comerç internacional (LOE) Finances i comptabilitat                         
Comerç internacional Geografia i ordenació del territori                         
Comerç internacional Relacions laborals i ocupació                         
Comerç internacional Turisme                         
Comerç internacional (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                         
Comerç internacional (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret                               
Comerç internacional (LOE) Doble Grau d'Administració i Direcciód'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Comerç internacional (LOGSE) Doble Grau d'Administració i Direcciód'Empreses i Finances i Comptabilitat                         
Còmic (LOE) Història de l'Art                         
Construccions metàl·liques Enginyeria Mecànica                         
Construccions metàl·liques (LOE) Enginyeria Mecànica