saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV de la lletra "l" a la lletra "p"

CFGS: Bàsquet a GRAU: Ciències de l'activitat física i de l'esport

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
37214108 Ampliació dels esports

12

CFGS: Brodats i rebosters (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Ceràmica artística (LOE) i (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat

6

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Administració i direcció d'empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214114/16234114 Fonaments de màrqueting 6
16214201/16234201 Màrqueting internacional 6
16214202/16234202 Finances internacionals 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOE) a GRAU: Administració i direcció d'empreses

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16214114/16234114 Fonaments de màrqueting 6
16214201/16234201 Màrqueting internacional 6
16214202/16234202 Finances internacionals 6
16214106/16234106 Ciutadania 6
16214401/16234401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Administració i direcció d'empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914141 Fonaments de màrqueting 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Administració i direcció d'empreses i Dret

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16914141 Fonaments de màrqueting 6
16914108 Ciutadania 6
16914401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Administració i direcció d'empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904127 Fonaments de màrqueting 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes

24

16904201 Màrqueting internacional 6
16904202 Finances internacionals 6

CFGS: Comerç internacional (LOGSE) a GRAU: Doble titulació de Grau d'Administració i direcció d'empreses i Finances i Comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16904127 Fonaments de màrqueting 6
16904123 Ciutadania 6
16904401 Pràctiques externes

24

16904201 Màrqueting internacional 6
16904202 Finances internacionals 6

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Economia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16224201 Màrqueting internacional 6
16224202 Finances internacionals 6
16224106 Ciutadania 6
16224401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOE) a GRAU: Economia

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16224201 Màrqueting internacional 6
16224202 Finances internacionals 6
16224106 Ciutadania 6
16224401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Finances i comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204202 Finances internacionals 6
16204118 Màrqueting 6
16204201 Màrqueting internacional 6
16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional (LOE) a GRAU: Finances i comptabilitat

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
16204202 Finances internacionals 6
16204118 Màrqueting 6
16204201 Màrqueting internacional 6
16204106 Ciutadania 6
16204401 Pràctiques externes

24

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Geografia i ordenació del territori

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21214111 Anglès intermedi 6
21214010 Introducció al dret

6

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Relacions laborals i ocupació

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
15204234 Seminaris interdisciplinaris

3

CFGS: Comerç internacional a GRAU: Turisme

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
21204201 Anglès intermedi 6
21204010 Introducció al dret

6

CFGS: Còmic (LOE) a GRAU: Història de l'Art
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Construccions metàl·liques a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224112 Ciència i tecnologia de materials 6

CFGS: Construccions metàl·liques (LOE) a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224112 Ciència i tecnologia de materials 6