saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consulta els crèdits de l'assignatura al teu pla d'estudis.

ACTIVITATS CULTURALS:

Activitats Culturals

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu
Aula de Teatre de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Coral de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Orfeó de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Orquestra de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Òpera Oberta

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Aula de Debat de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Aula de Cinema de la URV

1

   ► SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Universitat d'Estiu URV

 1 per curs     

   ►

SEGEU (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Acolliment i voluntariat lingüístic

1

   ►

Servei Lingüístic (preinscripció online) 25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Observatori de la Igualtat

 1 per curs

   ►

Observatori de la Igualtat URV (preinscripció online)

25% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció

Formació en idiomes estrangers

Crèdits Oferta

Unitat

Acreditació

Preu
A partir del nivell B2 per a qualsevol tercera llengua 2/nivell Taula Secretaria Centre 25% preu del crèdit, en el moment de l'acreditació
A partir del nivell B1 per llengües no utilitzades per al Currículum Nuclear 2/nivell Taula Secretaria Centre 25% preu del crèdit, en el moment de l'acreditació

 ACTIVITATS ESPORTIVES:

Activitats esportives

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu 
Campionats Internacionals

1

   ► CAE 25% preu del crèdit, després d'haver acreditat l'assistència al campionat
Campionats Estatals

1

   ► CAE 25% preu del crèdit, després d'haver acreditat l'assistència al campionat
Campionats Autonòmics

1

   ► CAE 25% preu del crèdit, després d'haver acreditat l'assistència al campionat

Programes de promoció de la pràctica esportiva (cursos,lligues o activitats organizades per Esports URV)

1

   CAE Preu del curs + 25% preu dels crèdits RC
Esportistes d'alt nivell

2

   ► CAE 25% preu del crèdit en el moment de l'avaluació del programa

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL:

Representació estudiantil

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu
Participació dels estudiants a la vida universitària des de la perspectiva de l'assegurament de la qualitat

2

Fitxa

CAE

(preinscripció online)

25% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social

2

 Fitxa Secretaria General

25% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

Òrgans de govern col·legiats (excepte Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social) 

1

Fitxa

Secretaria General/

Secretari Junta Centre/

Secretari Consell Departament

25% preu del crèdit, en el moment de la inscripció
Activitats externes a la URV

1

Fitxa Secretaria General  25% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

Participació en l'Associació Europea d'Estudiants (European Student's Union- ESU)

2

Fitxa Secretaria General 25% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ:

Denominació Activitat

Crèdits

anuals

Oferta

 Unitat

de Gestió

Preu

Activitats del centre de cooperació URV solidària, oficina del voluntariat

1

   ► SEGEU Preu del curs + 25% del crèdit RC
Programes d'acolliment

1

   ►