saltar al contingut principal
Cercar
URV

Curs de formació esportiva d'iniciació al Submarinisme

Unitat de gestió

Centre d'Atenció als Estudiants (CAE)
Secretaria de l'organitzador

Centre d'Atenció als Estudiants.
Esports URV
Avinguda Països Catalans, 5-7
43007 Tarragona
Telèfon: 977 558833
a/e: esports@urv.cat

Contingut o descripció de l'activitat:

Assolir els conceptes bàsics corresponents al títol de la Federació de "Bussejador d'una estrella"

Teoria:

 1. El primer contacte amb l'aigua:
  Temperatura
  Flotació
  Visió Subaquàtica
  Audició
  Comunicació
 2. Efectes dels canvis de pressió
  La pressió sota l'aigua
  Efectes de la pressió a l'organisme
  Efectes de la pressió sobre l'equip
 3. La respiració:
  L'escafandra autònoma
  Manómetre
  Octopus
  Jaket
  Regulador
 4. Limitacions de la respiració en condicions hiperbàriques
  Respiració en el descens
  Respiració en l'ascens
  Malaltia descompressiva
  Velocitat d'ascens.
 5. Planificació i control de les immersions
  Càlcul de temps sota l'aigua
  Corba de seguretat
  Perfils
  Tipus d'immersió

Pràctica:
Continguts de piscina i mar

-Técnica de submarinisme
-Forma d'equipar-se
-L'entrada a l'aigua
-El descens
-Equilibri
-Compartir el regulador
-Ascens d'emergència
-Sortida de l'aigua

Requisits d'inscripció:

Ser socis d'EsportsURV

Període d'inscripció:

Del 27 de setembre al 18 d'octubre de 2010
Període de realització: 1r quadrimestre
Calendari i/o horari de l'activitat:

Setmana del 18 al 24 d'octubre de 2010
Dilluns, dimarts i dimecres: teoria de 19h a 21h (al SES). El 18,19 i 20 d'octubre.
Dijous i divendres: pràctiques en piscina de 19h a 22h. El 21 i 22 d'octubre.
Dissabte i diumenge: pràctiques en el mar de 10h a 14h. El 23 i 24 d'octubre.

Lloc: Societat d'Exploracions Submarines (SES)
Hores totals: 20 hores + 5h de pràctiques d'immersió obligatòries guiades per l'instructor, durant un dissabte al matí.
Núm. de crèdits a reconèixer: 1 crèdit
Places: mínim 2 i màxim 4 places

Preu inscripció:

Preu soci+ preu reconeixement: 293,52€

Compte Corrent:

2073-0074-30-0110237528
Coordinador/responsable de la URV: Dra. Maria Bargalló Escrivà
Forma d'avaluació: 80% d'assistència + control
Observacions: Cal tenir en compte que l'alumne només podrà realitzar una vegada l'activitat

Contacteu amb l'organitzador per a formalitzar la preinscripció