saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Treball Social (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Diplomatura en Treball Social)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau de Treball Social)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
15051013 Antropologia 6 15224002 Antropologia Social i Cultural 6
278603 Assignatura 0: Complement de Formació Tutorial (Treball Social) 4,5 15224008 Habilitats de Treballador Social 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15224207 Migracions i Diversitat Cultural 6
15051101 Deontologia del Treball Social 4,5 15224102 Deontologia del Treball Social 3
15051002 Elements de Dret Privat 4,5 15224117 Dret de Persona, Família i Estrangeria 9
15051001 Elements de Dret Públic 6 15224009 Constitució i Administració Pública 6
15051202 Elements d'Economia 4,5 15224212 Elements d'Economia 6
15051102 Estadística Aplicada a les Ciències Socials 6 15224112 Tècniques Quantitatives d'Investigació Social 6
15051009 Estructura dels Serveis Socials 6 15224109 Estructura de Serveis Socials 9
15051014 Fonaments del Treball Social 7,5 15224101 Fonaments del Treball Social 6
Cal haver superat una de les següents assignatures: 15224220 Seminaris Interdisciplinaris 6
15051212 Gestió i Direcció de Centres 4,5
15051213 Economia i Control Pressupostari 6
15051215 Educació del Temps Lliure 6
15051216 Sociologia dels Grups Socials 6
15051217 Cursos Monogràfics 6
15051005 Psicologia Bàsica 4,5
15051011 Gestió i Organització dels Serveis Socials 4,5 15224120 Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis Socials 6
15051015 Habilitats i Tècniques en Treball Social 7,5 15224103 Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal 6
15051214 Història del Pensament Social 6 15224209 Pensament Social Contemporani 6
15051207 Intervenció Social en l'Àmbit de la Salut Mental 4,5 15224218 Treball Social i Trastorns Mentals 6
15051209 Justícia Penal Juvenil 4,5 15224213 Justícia Penal Juvenil 6
15051003 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 4,5 15224111 Tècniques Qualitatives d'Investigació Social 6
15051016 Metodologia de la Intervenció en Treball Social 7,5 15224105 Metodologia del Treball Social: Planificació i Intervenció 6
15051201 Pedagogia Social 4,5 15224005 Pedagogia Social 6
15051004 Política Social 6 15224104 Política Social 6
278605 Pràctica Parlamentària 4,5 15224010 Drets Socials 6
15051017 Practicum d'Intervenció 16,5 15224401 Pràcticum d'Intervenció 18
15051019 Practicum d'Investigació Aplicada 9 15224113 Investigació Social Aplicada 9
15051006 Psicologia Evolutiva 4,5 15224119 Psicologia Evolutiva i Familiar 6
15051007 Psicologia Social 4,5 15224004 Psicologia Social 6
15051205 Psicosociologia i Dinàmica de Grups 4,5 15224115 Treball Social de Grups i Equips 6
15051008 Salut Pública i Treball Social 4,5 15224216 Treball  Social en el Sistema Sanitari 6
15051010 Serveis Socials i Serveis de Benestar Social 7,5 15224108 Sistemes de Benestar Social 6
15051012 Sociologia 7,5 15224006 Sociologia 6
15051211 Sociologia de la Joventut 4,5 15224204 Sociologia de la Joventut 6
15051018 Treball Social Comunitari 6 15224116 Intervenció Social Comunitària 6
15051204 Treball Social i Discapacitat 4,5 15224215 Treball Social i Discapacitat 6
15051208 Treball Social i Drogodependències 4,5 15224217 Intervenció Social en l'Àmbit de les Addiccions 6
15051210 Treball Social en la Família i la Infància 4,5 15224205 Treball Social i Infància 6
15051206 Treball Social i Marginació 4,5 15224003 Marginació i Exclusió Social 6
15051203 Treball Social i Tercera Edat 4,5 15224206 Treball Social i Vellesa 6