saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Diplomatura en Relacions Laborals)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Relacions Laborals i Ocupació)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
278602 Assignatura Zero 4,5 15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15204218 Economia i Immigració 3
15061210 Comptabilitat 4,5 15204227 Comptabilitat 3
15061204 Dret de la Funció Pública 4,5 15204229 Règim Jurídic de la Funció Pública 3
15061103

Dret Processal del Treball

i

4,5 15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6
15061202 Dret Sancionador del Treball 4,5
15061021 Dret de la Seguretat i la Salut en el Treball 6 15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6
15061001 Dret de la Seguretat Social I 6 15204007 Dret de la Seguretat Social I 6
15061002 Dret de la Seguretat Social II 4,5 15204109 Dret de la Seguretat Social Social II 5
15061003 Dret de la Seguretat Social III 4,5 15204110 Dret de la Seguretat Social III 6
15061006

Dret del Treball I

i

4,5 15204006
 
Dret del Treball I
 
6
 
15061007 Dret del Treball II 4,5
15061008 Dret del Treball III 4,5 15204105 Dret del Treball II 5
15061004 Dret Sindical I 4,5 15204103 Dret Sindical I 5
15061005 Dret Sindical II 6 15204104 Dret Sindical II 5
15061207

Història de les Institucions Juridicolaborals o

4,5


15204234
   

Seminaris Interdisciplinaris 3
15061208

Dret Societari o

4,5
278605 Pràctica Parlamentària o 4,5
15061211

Noves Tèndencies en la Gestió dels Recursos Humans o

4,5
15061212

Habilitats en Consultoria o

4,5
15061215

Introducció a l'Economia Espanyola o

4,5
15061017

Pràctiques Integrades I o

6
15061217 Prevenció i Riscos en el Treball o 4,5
15061218 Psicologia del Treball i Salut Laboral 4,5
15061014 Història Social i Política Contemporània 6 15204003 Història de les Relacions Laborals 6
15061012 Institucions de Dret Administratiu 4,5 15204114 Elements de Dret Administratiu 5
15061011 Institucions de Dret Constitucional 4,5 15204004 Elements de Dret Constitucional 6
15061209 Institucions de Dret Mercantil 4,5 15204111 Dret Mercantil 5
15061013 Institucions de Dret Privat 6 15204005 Elements de Dret Civil 6
15061102

Institucions de Dret Tributari

i

4,5 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9
15061201 Tributació del Treball i de la Seguretat Social 4,5
15061206 Intervenció Pública en l'Àmbit Laboral 4,5 15204203 Recursos i Execució Laboral 3
15061214 Introducció a l'Economia 4,5 15204002 Economia 6
15061101 Introducció al Dret Processal 4,5 15204113 Elements de Dret Processal 3
15061203 Introducció al Dret Social Comunitari 4,5 15204202 Dret Social Comunitari 3
15061213 Medi Ambient i Relacions Laborals 4,5 15204213 Medi Ambient i Relacions Laborals 3
15061023 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 6 15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5
15061015 Organització d'Empreses I 6 15204008 Teoria de les Organitzacions 6
15061016 Organització d'Empreses II 6 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
15061009 Polítiques de Recursos Humans 4,5 15204119 Polítiques de Recursos Humans 5
15061220 Pràctiques en Empreses 4,5 15204401 Pràctiques Externes 9
15061018 Pràctiques Integrades II 6 15204201 Tractament Laboral d'Empreses en Crisi 3
15061010 Psicologia dels Recursos Humans 6 15204115 Psicologia dels Recursos Humans 5
15061019

Psicologia del Treball

i

4,5 15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6
15061020 Psicologia de les Organitzacions 4,5
15061205 Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers 4,5 15204112 Règim d'Estrangeria 5
15061022 Salut, Seguretat i Higiene 6 15204214 Salut Laboral 3
15061024 Sociologia de les Relacions Laborals 6 15204009 Sociologia del Treball 6
15061216 Tècniques de Selecció 4,5 15204206 Selecció de Recursos Humans 3
15061219 Tecnologia i Relacions Laborals 4,5 15204220 Innovació i Canvi Tecnològic 3

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Ciències del Treball)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Relacions Laborals i Ocupació)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
15042001 Anàlisi de Gestió i Organització de Recursos Humans 6 15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6
15042008 Anàlisi de Polítiques Públiques 6 15204217 Polítiques Públiques i Sistemes de Benestar 3
15042011 Anàlisi i Gestió de la Negociació i el Conflicte 6 15204211 Acció Col·lectiva i Conflicte 3
15042003 Anàlisi Interna de Recursos o 4,5 15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3
15042205 Anàlisi Multivariant o 4,5
15042104 Gestió Interna de l'Empresa o 4,5
15042203 Gestió per Competències o 4,5
278605 Pràctica Parlamentària 4,5
15042202 Aprenentatge de les Organitzacions 4,5 15204225 Aprenentatge en les Organitzacions 3
278602 Assignatura Zero 4,5 15204001 Habilitats del Tècnic en Relacions Laborals i Ocupació 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15204210 Globalització, Multinacionals i Ocupació 3
15042006 Dinàmica del Mercat de Treball 6 15204102 Mercat de Treball Aplicat 6
15042007 Dret de l'Ocupació 6 15204106 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6
15042209 Dret del Treball en l'Administració Pública 4,5 15204204 Relacions Laborals en les Administracions Públiques 3
15042207 Dret Penal de l'Empresa 4,5 15204228 Dret Penal de l'Empresa 3
15042204
 
Economia Social i Cooperativa 4,5
 
15204221 Empreses d'Economia Social 3
15204231 Dret de Cooperatives 3
15042101 Estadística Bàsica i Mètodes Quantitatius 4,5 15204116 Mètodes i Tècniques D'Investigació Social 5
15042012 Estratègia en la Prevenció de Conflictes 6 15204208 Estratègia en la Prevenció de Conflictes 3
15042103 Fiscalitat del Treball 4,5 15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9
15042002 Gestió de Qualitat i Auditoria del Sistema 6 15204124 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6
15042004 Gestió del Compliment i la Compensació 4,5 15204224 Gestió de l'Acompliment i la Compensació 3
15042210 Qualitat de Vida Laboral 4,5 15204209 Qualitat de Vida Laboral 3
15042206 Règim Jurídic del Medi Ambient 6 15204230 Règim Jurídic del Medi Ambient 3
15042201 Sistema de Relacions Laborals Comparades 6 15204118 Sistemes Laborals Comparats 6
15042010 Sistema Normatiu de les Relacions Laborals 4,5 15204202 Dret Social Comunitari 3
15042208 Sistema Polític i Administracions Públiques 4,5 15204216 Les Transformacions de la Gestió Pública 3
15042102 Sistemes d'Informació i Comunicació en les Organitzacions 4,5 15204207 Psicologia Aplicada a la Formació i Comunicació 3
15042005 Teories del Mercat de Treball 6 15204101 Economia Laboral 5
15042009 Teories i Models 4,5 15204117 Teories i Models de les Relacions Laborals 5