saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Psicologia (2009): Taula d'adaptació

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Psicologia)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Psicologia)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11161240 Administració de Test Via Internet 6 11204220 Administració de Test a través d'Internet 6
11161229 Alteracions de la Memòria 4,5 11204250 Alteracions de la Memòria 6
11162276 Alteracions del Llenguatge 6 11204254 Trastorns del Llenguatge 6
11161104 Anàlisi del Comportament Psicosocial: Estratègies i Mètodes 4,5 --- --- ---
11161101 Aprenentatge i condicionament 4,5 11204102 Aprenentatge i Condicionament 3
11161215 Avaluació Clínica 4,5 11204271 Avaluació Clínica 3
11161001  Avaluació Psicològica 9 11204113 Avaluació i Diagnòstic Psicològic I i 6
11204114 Avaluació i Diagnòstic Psicològic II 3
11162280 Bilingüisme 4,5 11204257 Bilingüisme i Adquisició de Segones Llengües 6
11161204 Cognició i Conflictes Interpersonals 6 11204209 Gestió i Resolució de Conflictes Interpersonals en Contextos Educatius 6
11161106 Desenvolupament Cognitiu 4,5 11204109 Desenvolupament Cognitiu 6
11161011 Desenvolupament de l'Adult i de la Vellesa 4,5 --- --- ---
11161102 Desenvolupament Psicomotriu 4,5 11204108 Desenvolupament Psicomotriu 6
11161103 Desenvolupament Socioafectiu 4,5 11204006 Desenvolupament Socioafectiu 6
11162256 Diagnòstic en Educació 6 11204206 Avaluació Psicopedagògica en Educació 6
11162252 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica 6 11204204 Dificultats d'Aprenentatge 6
11161241 Dissenys en Investigació Aplicada 6 11204221 Dissenys en Investigació Aplicada 6
11161236 Dissenys Experimentals Multivariants 6 11204217 Dissenys Experimentals Multivariants 6
11161248 Drogodependències 6 11204240 Psicofarmacologia i Drogodependències 6
11161206 Educació Emocional en la Infància i en l'Adolescència 4,5 11204210 Intervenció Psicoeducativa en l'Àmbit de les Emocions 3
11161225 Emoció, Ansietat i Estrès 6 11204248 Emoció, Ansietat i Estrès 6
11161224 Ergonomia 6 11204252 Bases Psicològiques del Disseny Ergonòmic 3
11162274 Ergonomia Aplicada a la Psicologia del Treball 4,5 11204232 Ergonomia Aplicada al Treball 3
11161008 Fonaments de Neurociència 9 11204004 Fonaments de Psicobiologia 6
11162273 Formació de Personal 4,5 11204231 Formació de Personal 3
11161244 Genètica de la Conducta 4,5 11204241 Genètica de la Conducta 3
11161002 Història de la Psicologia 6 11204001 Història de la Psicologia  6
11162282 Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuronals 4,5 11204258 Intel·igència Artificial i Xarxes Neuronals 6
11162262 Intervenció Familiar 6 11204269 Teràpia Familiar 6
11162254 Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar 6 11204201 Intervenció Psicoeducativa en la Primera Infància 6
11161205 Intervenció Psicoeducativa en la Vellesa 6 11204203 Psicogerontologia 6
11162110 Intervenció Psicològica 9 11204121 Intervenció en Psicologia Clínica 6
11161203 Intervenció Psicomotriu 6 11204211 Intervenció Psicomotriu 6
11161201 Intervenció Psicopedagògica en els Trastorns del Desenvolupament 6 11204208 Intervenció Psicoeducativa en Trastorns del Desenvolupament 6
11161226 La Memòria en la Vida Quotidiana 4,5 11204249 La Memòria en la Vida Quotidiana 6
11161238 Mètodes Informàtics en Psicologia 6 11204220 Administració de Test a través d'Internet 6
11161234 Models d'Equacions Estructurals: Aplicacions Informàtiques amb LISREL 6 11204213 Models d'Equacions Estructurals en Ciències del Comportament 6
11161006 Motivació i Emoció 6 11204007 Motivació i Emoció 6
11162109 Neuropsicobiologia Clínica 6 11204238 Models Biològics dels Trastorns Mentals 3
11161251 Neuropsicologia 6 11204105 Neuropsicologia I i 3
11204239 Neuropsicologia II 3
11161232 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6 11204215 Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades 6
11161005 Percepció i Atenció 9 11204101 Percepció i Atenció 6
11161211 Personalitat i Conducta Antisocial 4,5 11204272 Psicologia de la Delinqüència i de la Conducta Antisocial 3
11162015 Pràcticum 9 11204401 Pràctiques Externes 12
11161247 Psicobiologia del Cicle Vital 4,5 11204246 Psicobiologia del Cicle Vital 6
11161003 Psicoestadística 12 11204002 Estadística en Ciències del Comportament I i 6
11204110 Estadística en Ciències del Comportament II 3
11161220 Psicologia Comercial i del Consum 4,5 11204226 Psicologia Comercial i del Consum 3
11161218 Psicologia Comunitària 4,5 11204224 Psicologia Comunitària  3
11162017 Psicologia de l'Educació 4,5 11204117 Psicologia de l'Educació I 3
11162111 Psicologia de la Comunicació 4,5 --- --- ---
11162018 Psicologia de la Instrucció 6 11204118 Psicologia de l'Educació II 6
11161007 Psicologia de la Memòria 6 11204103 Psicologia de la Memòria 6
11161012 Psicologia de la personalitat i 4,5 11204008 Personalitat i Diferències Individuals 6
11161013 Psicologia Diferencial 4,5
11162263 Psicologia de la Salut 4,5 11204265 Psicologia de la Salut 6
11161010 Psicologia del Desenvolupament 9 --- --- ---
11162021 Psicologia del Llenguatge 6 11204119 Llenguatge i Comunicació 6
11162020 Psicologia del Pensament 4,5 11204120 Pensament i Resolució de Problemes  6
11162019 Psicologia dels Grups i de les Organitzacions 9 11204115 Psicologia dels Grups i 3
11204116 Psicologia de les Organitzacions 6
11162268 Psicologia dels Recursos Humans 4,5 11204228 Psicologia dels Recursos Humans 3
11161105 Psicologia Experimental 9 11204111 Psicologia Experimental 6
11161009 Psicologia Fisiològica 9 11204005 Psicologia Biològica I i 6
11204104 Psicologia Biològica II 6
11161217 Psicologia Jurídica 4,5 11204223 Psicologia Jurídica 6
11161014 Psicologia Social 9 11204003 Psicologia Social 6
11161107 Psicologia Social Aplicada 4,5 11204112 Psicologia Social Aplicada 6
11161216 Psicologia Social de l'Esport 4,5 11204222 Psicologia Social de l'Esport 3
11161004 Psicometria 6 11204010 Psicometria 6
11162259 Psicopatologia de l'Adult 4,5 11204261 Psicopatologia de l'Adult 6
11162260 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent 4,5 11204262 Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent I 6
11162016 Psicopatologia i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic 9 11204106 Psicopatologia I i 6
11204107 Psicopatologia II 6
11162275 Salut Laboral 4,5 11204233 Salut Laboral 3
11162272 Selecció de Personal 4,5 11204230 Selecció de Personal 3
11162258 Tècnica Psicoanalítica 6 11204259 Tècnica Psicoanalítica 6
11162257 Tècniques Cognitivo-Conductuals 4,5 11204260 Tècniques Cognitivo-Conductuals  6
11161233 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6 11204216 Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS 6
11161214 Tècniques Projectives 6 11204264 Tècniques Projectives 6
11161108 Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia 4,5 --- --- ---
11162266 Teràpia de Grup 4,5 11204267 Teràpia Grupal 3
11162112 Trastorns del Desenvolupament 6 --- --- ---
--- --- --- 11204207 Observació i Anàlisi de Pràctiques Educatives 6
--- --- --- 11204209 Psicologia del Treball 6
11161237 Administració de Treballs Experimentals Via Internet o 6 11204276 Seminaris Interdisciplinaris 3
11162281 Adquisició del Llenguatge o 4,5
11161228 Aprenentatge Humà o 4,5
11162279 Cognició i Comunicació Animal o 4,5
11161239 Construccions d'Escales i Tests Informatitzats o 6
11162261 Deontologia Professional o 4,5
11162269 Desenvolupament Organitzacional o 4,5
11162270 Direcció, Comunicació i Participació en les Organitzacions o 4,5
11161242 Elaboració de Qüestionaris d'Opinió Via Internet o 6
11161235 Estadística Aplicada a la Genètica de la Conducta o 6
11161250 Etologia o 4,5
11161230 Factors Atencionals i Rendiment Psicològic o 4,5
11162271 Grups i Equips de Treball o 4,5
11162278 Intel·ligència i Creativitat o 4,5
11161213 Intel·ligència i Delinqüència o 4,5
11161208 Intervenció Primerenca o 4,5
11161227 Memòria i Testimonis o 4,5
11162253 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica o 6
11161245 Neurofisiologia o 4,5
11161209 Personalitat i Salut o 4,5
11161231 Processos Psicològics en l'Activitat Esportiva o 4,5
11161249 Psicobiologia de les Conductes Primàries o 4,5
11161246 Psicoendocrinologia o 4,5
11161243 Psicofarmacologia o 4,5
11161222 Psicologia Ambiental o 4,5
11161207 Psicologia de la Deficiència Mental o 4,5
11161221 Psicologia de la Persuasió o 4,5
11161202 Psicologia de la Superdotació o 6
11162277 Psicologia de l'Art o 6
11161210 Psicologia Diferencial de la Intel·ligència i la Creativitat o 4,5
11161223 Psicologia Econòmica o 4,5
11162255 Psicologia Infantil Escolar o 4,5
11161219 Psicologia Social i Problemes Socials o 4,5
11162267 Psicopatologia del Llenguatge o 4,5
11162265 Teràpia de Parella o 4,5
11162264 Teràpia Sexual o 4,5
11161212 Test, Intel·ligència i Creativitat 4,5