saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Pedagogia (2009): Taula d'adaptació

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Pedagogia)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Pedagogia)

Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
11152110

Assessorament a Institucions Educatives

6 11214110 Assessorament i Orientació en Educació (1) 12
I, al menys, una de les següents:
11152108

Orientació Professional

4,5
11152236

Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria

4,5
11152243 Model d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 6
11151002

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I

i

4,5

11214105

Investigació i Avaluació en Educació (2)

18
11151003 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II 4,5
I, al menys, una de les següents:
11152017 Avaluació de Programes, Centres i Professors 6
11151105 Diagnòstic en Educació 6
11151109 Tècniques de Recollida i Anàlisi de Dades en Investigació Educativa 6
11151107 Mètodes d'Investigació en Educació 6
11151206 Elaboració d'Instruments d'Investigació i Avaluació 4,5
11152225 Anàlisi d'Investigació Educatives 4,5
11151204 Tractament de Dades Quantitatives en Investigació Educativa 4,5
11151205 Tractament de Dades Qualitatives en Investigació Educativa 4,5
11152226 La Investigació - Acció 4,5
11152237 Pràctiques en Investigació Avaluativa 4,5
11152238 L'Estudi dels Casos en Diagnòstic Educatiu 4,5
11152112

Desenvolupament de Competències Professionals

o

6 11214111 Desenvolupament Professional i Personal en Pedagogia 6
11152111

Desenvolupament d'Equips Professionals en Educació

o

4,5
11152240

Desenvolupament i Promoció Professional del Docent

o

4,5
11152241 Desenvolupament i Promoció Professional del professional de l'Educació 4,5
11151004 Didàctica General 9 11214002 Processos i Contextos Educatius (3) 18
I, al menys, una de les següents:
11152016 Educació Comparada 6
11151101 Educació Permanent 6
11152228 Marc Epistemològic de l'Educació en el Segle XXI 4,5
11151209 Models Didàctics 4,5
11152018 Formació i Actualització en la Funció Pedagògica 6 11214106 Projecció Professional 6
Al menys, dues de les següents:  
 
11214108
 
 
 
Disseny de Recursos Educatius i d'Entorns Tecnològics per a la Formació
 
12
11151217 Formació i Noves Tecnologies 4,5
11151219 Recursos Tecnològics per a la Formació 4,5
11151203 Informàtica Aplicada a l'Educació 4,5
11151208 Elaboració de Materials Didàctics 4,5
11152230

Innovació i Gestió del Canvi en les Institucions Educatives

i

4,5 11214109 Formació en les Organitzacions 18
11152223

Assessorament i Plans de Formació en Empreses

i

4,5
11152221 L'Empresa com a Escenari de Formació 4,5
11151102 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació i 6 11214004 Habilitats Comunicatives 12
11151201

Retòrica de la Imatge i Educació

4,5
Al menys, una de les següents: 11214103 Atenció a la Diversitat 6
11152019 Pedagogia Social 6
11151106 Educació Especial 6
11152020 Política i Legislació Educativa 6 11214104

 Política i Gestió Educativa (4)

12
I, al menys, una de les següents:
11151006 Organització i Gestió dels Centres Educatius I 4,5
11151007 Organització i Gestió dels Centres Educatius II 4,5
11152015 Economia de l'Educació 6
11152222 L'Administració Educativa 4,5
11151013

Pràcticum I

i

6 11214401 Pràcticum 21
11152021 Pràcticum II 16,5
11151009 Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació 9 11214003

Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat (5)

 
18
 
I, al menys, una de les següents:
11151008 Processos Psicològics Bàsics 6
11151104 Psicologia Social i de les Organitzacions 6
11152242 Psicologia de la Instrucció 6
11151010

Sociologia de l'Educació

o

9

11214001

Societat, Família i Educació (6) 12
11151005

Història de l'Educació

o

9
11151012

Teoria de l'Educació

9
O, al menys, dues de les següents:
11151001 Antropologia de l'Educació 4,5
11151103 Teoria i Institucions Contemporànies de l'Educació 4,5
11151202 Teoria i Història de l'Educació de Gènere 4,5
11151216 Teoria i Història de l'Educació Juvenil 4,5
11151212 Història de la Pedagogia Catalana 4,5
11152235 Teoria i Història de les Institucions Educatives Europees 4,5
Al menys, una de les següents: 11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa (7) 12
11151011 Tecnologia Educativa 6
11152014 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 6
I, al menys, una de les següents:
11151207 Intervenció Didàctica en Educació d'Adults 4,5
11152231 Adaptacions Curriculars 4,5
11152239 Qualitat de l'Educació 4,5
11152229 Disseny Curricular per Matèries 4,5
11151213 Organització i Gestió d'Entitats Culturals 4,5

1 Per adaptar l'assignatura "Assessorament i Orientació en Educació", l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Assessorament a Institucions Educatives" del pla vell, i, al menys, una de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.

2 Per adaptar l'assignatura "Investigació i Avaluació en Educació" l'estudiant ha de tenir superades les assignatures "Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I" i "Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II" del pla vell, i, al menys, una de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.

3 Per adaptar l'assignatura "Processos i Contextos Educatius", l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Didàctica General" del pla vell i, al menys, una de les altres quatre assignatures, de les que es mostren al quadre.

4 Per adaptar l'Assignatura "Política i Gestió Educativa", l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Politica i Legislació Educativa" del pla vell, i, al menys, una de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.

5 Per adaptar l'assignatura "Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat" l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació" del pla vell i, al menys, dues de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.

6 Per adaptar l'assignatura "Societat, Família i Educació" l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Sociologia de l'Educació" o "Història de l'Educació" o "Teoria de l'Educació" del pla vell o, al menys, dues de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.

7 Per adaptar l'assignatura "Planificació i Organització de la Intervenció Educativa" l'estudiant ha de tenir superades l'assignatura "Tecnologia Educativa" o "Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum" del pla vell i, al menys, una de les altres assignatures, de les que es mostren al quadre.