saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Infermeria (2009): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Diplomatura d'Infermeria)
ASSIGNATURES PLA NOU
(Grau d'Infermeria)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
18031001
18061001
Administració de Serveis d'infermeria 7,5 18204115
18214115
18224115
Gestió i Experiència Organitzativa 6
18031002
18061002
Ciències Psicosocials Aplicades I 4,5 18204005
18214005
18224005
Fonaments de Psicologia Aplicada 6
18031021
18061003
Ciències Psicosocials Aplicades II 6 18204006
18214006
18224006
Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6
18031016
18061017
Estructura i Funció del Cos Humà 10,5 18204001
18214001
18224001

18204002
18214002
18224002

18204004
18214004
18224004
Estructura i Funció del Cos Humà

i

Funció del Cos Humà

i

Biologia i Microbiologia
666
18031017
18061018
Farmacologia 6 18204107
18214107
18224107
Farmacologia 6
18031019
18061020
Fonaments d'Infermeria 15 18204101
18214101
18224101
Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9
18031101
18061101
Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria 4,5 18204010
18214010
18224010
Antropologia i Ciutadania 6
18031004
18061005
Infermeria Comunitària I 6 18204003
18214003
18224003
Bioestadística 6
18031005
18061006

18031011
18061012
Infermeria Comunitària II

i

Infermeria Medicoquirúrgica I

10,515

18204104
18214104
18224104
Infermeria en la Persona Adulta 12
18031007
18061008
Infermeria Geriàtrica 7,5 18204105
18214105
18224105
Infermeria en la Persona Gran 9
18031008
18061009
Infermeria Materno-Infantil 15 18204102
18214102
18224102
Infermeria en la Gestació, Infància i Adolescència 6
18031012
18061013

18031015
18061016
Infermeria Medicoquirúrgica II
i
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
12

9
18204106
18214106
18224106
Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i Física 12
18031003
18061004
Introducció a la Infermeria Comunitària 7,5 18204007
18214007
18224007
Salut Pública i Educació per a la Salut 6
18031010
18061011
Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica 10,5 18204103
18214103
18224103
Infermeria en la joventut 9
18031020
18061021
Legislació i Ètica Professional 4,5 18204009
18214009
18224009
Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d'Infermeria 6
18031018
18061019
Nutrició i Dietètica en Infermeria 6 18204108
18214108
18224108
Principis de Nutrició a Infermeria 3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES  
18031019
18061020

18031021
18061003
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits de Fonaments d'Infermeria
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades II
6

1,5
18204110
18214110
18224110
Pràctiques Clíniques I 9
18031002
18061002
Pràctiques Incloses als Crèdits Totals de Ciències Psicosocials Aplicades I 1,5 18204109
18214109
18224109
Introducció a les Pràctiques Clíniques 3
18031006
18061007

18034011
18061012

18031007
18061008
Pràcticum Comunitari
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Geriàtrica
6

1,5

1,5
18204111
18214111
18224111
Pràctiques Clíniques Comunitaàries I 9
18031013
18061014

18031011
18061012

18031012
18061013
Pràcticum Medicoquirúrgic I
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica I
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica II
6

1,5

1,5
18204112
18214112
18224112
Pràctiques Clíniques Hospitalàries I 9
18031014
18061015

18031001
18061001

18031005
18061006

18031015
18061016

18031008
18061009

18031101
18061101
Pràcticum Medicoquirúrgic II
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Administració de Serveis d'Infermeria
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Comunitària II
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
i
Pràctiques Clíniques Incloses als Crèdits Totals d'Infermeria Materno-Infantil
i
Pràctiques Incloses als Crèdits Totals d'Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria
7,5

1,5

3

4,5

4,5

1,5
18204113
18214113
18224113

18204114
18214114
18224114

18204117
18214117
18224117
Pràctiques Clíniques en Unitats d'Atenció Geriàtrica
i
Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics
i
Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut Mental
8

8

8
18031218
18061217
Antropologia Social i Cultura de la Salut 4,5 18204201
18214201
18224201
Introducció a la investigació Qualitativa en Infermeria 3
18031207 Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques* 4,5      
18031217
18061216
Atenció d'Infermeria a la Gent Gran amb Problemes Sociosanitaris 4,5 18204223
18214223
18224223
Suport a la Dependència i a la Salut de la Persona Cuidadora 3
18031209
18061209
Atenció d'Infermeria en Situacions d'Urgència * 4,5      
18031208
18061208
Comunicació en el Cuidatge d'Infermeria* 4,5      
18031220
18061219
Cures d'Infermeria en Processos Terminals 4,5 18204214
18214214
18224214
Malalts Terminals i Cures Paliatives 3
18031212
18061213
Desenvolupament Professional* 4,5      
18031210
18061210
Desigualtats Socials i Salut* 4,5      
18031215
18061211
Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria* 4,5      
18031203
18061203
Evolució i Influència de la Sexualitat Humana* 4,5      
18031221
18061220
Fonaments de Cerca d'Informació Eletrònica* 4,5      
18031205
18061205
Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris 4,5 18204204
18214204
18224204
Metodologia en Gestió de Qualitat 3
18031219
18061218
La Infància amb Problemes Especials 4,5 18204218
18214218
18224218
La Infància i l'Adolescència Hospitalitzada 3
18031202
18061202
Infermeria Internacional* 4,5      
18031216 Infermeria i Salut Laboral* 4,5      
18031204
18061204
Programes de Salut a Escala Local 4,5 18204221
18214221
18224221
Programes de Salut 3
18031213
18061214
Relacions Humanes en l'Atenció d'Infermeria* 4,5      
18031201
18061201
Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria 4,5 18204210
18214210
18224210
Introducció a les Tècniques Complementàries en els Cuidatges d'Infermeria 3
18031202
18061202
Infermeria Internacional 4,5 18204205
18214205
18224205
International Nursing 3
18031206
18061206
Tècniques Expressives i Artiteràpia Aplicada a l'Atenció d'Infermeria* 4,5 18204213
18214213
18224213
Salut Mental Positiva: de la Normalitat a la Patologia 3
18031211
18061212
Tècniques de Recollida de Dades i Avaluació de Resultats* 4,5      
18031214
18061215
Vellesa, Cultura i Societat* 4,5      

*L'adaptació d'aquestes assignatures s'anirà actualitzant a mida que s'activin les assignatures optatives del nou pla.