saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions: Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Grau Enginyeria Telemàtica (2010))
ASSIGNATURES PLA NOU
(Grau Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016))
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3 17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3 17244202 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17224007 Àlgebra Lineal 6 17244007 Àlgebra Lineal 6
17224005 Anàlisi Matemàtica I 6 17244005 Anàlisi Matemàtica I 6
17224006 Anàlisi Matemàtica II 6 17244006 Anàlisi Matemàtica II 6
17224117 Antenes i Radiopropagació 6 17244119

17244220
Antenes i Radiopropagació
o
Antenes i Radiopropagació
6

6
17224110 Arquitectures Telemàtiques 6 17244122

17244213
Arquitectures per Aplicacions en Xarxa
o
Arquitectures per Aplicacions en Xarxa
6

6
17224108 Comunicacions Digitals 6 17244112 Comunicacions Digitals 6
17224124 Disseny de Xarxes 6 17244130 Disseny de Xarxes 6
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6 17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224103 Electrònica Bàsica 6 17244105 Electrònica Digital 6
17224104 Electrònica de Potència i Energies 6 17244129 Gestió de l'Energia en Sistemes de Telecomunicacions 3
17224201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3 17244203 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I 3
17224218 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3 17244204 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II 3
17224003 Física I 6 17244003 Física I 6
17224004 Física II 6 17244004 Física II 6
17224002 Fonaments de Computadors 6 17244002 Fonaments de Computadors 6
17224107 Fonaments de Comunicacions 6 17244108 Fonaments de Comunicacions II 6
17224001 Fonaments de Programació 6 17244001 Fonaments de Programació 6
17224119 Gestió de Sistemes i Xarxes 6 17244136

17244231
Gestió de Xarxes
o
Gestió de Xarxes
6

6
17224102 Anglès Tècnic 6 17244102 Anglès Tècnic 6
17224105 Microprocessadors 6 17244117

17244217
Microcontroladors i Sistemes Embedded
o
Microcontroladors i Sistemes Embedded
6

6
17224111 Modelització de Xarxes 6 17244124

17244221
Modelització de Xarxes
o
Modelització de Xarxes
6

6
17224101 Orientació Professional i Acadèmica 6 17244101 Orientació Professional i Acadèmica 6
17224009 Processat de Senyal 6 17244011 Fonaments de Comunicacions I 6
17224114 Programació 6 17244010 Programació 6
17224113 Projectes de Telecomunicació 6 17244128 Projectes de Telecomunicacions 6
17224121

17224122
Radiació i Ones
i
Tecnologia de Radiofreqüència
6

6
17244110

17244111

17244135

17244230
Transmissió i Propagació d'Ones
i
Enginyeria de Radiofreqüència
i
Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica
o
Telecomunicacions Industrials i Compatibilitat Electromagnètica
5

5

3

3
17224121 Radiació i Ones 6 17244110 Transmissió i Propagació d'Ones 5
17224118 Xarxes de Dades 6 17244104 Xarxes de Dades i Internet 6
17224120 Seguretat en Xarxes 6 17244123

17244215
Seguretat en Xarxes
o
Seguretat en Xarxes
6

6
17224202 Seminaris Interdisciplinaris 3 17244205 Seminaris Interdisciplinaris 3
17224109 Serveis Multimèdia 6 17244114 Serveis Multimèdia 6
17224123 Sistemes Oberts 6 17244125

17244214
Enginyeria de Llocs Web
o
Enginyeria de Llocs Web
6

6
17224115 Sistemes d'Alta Freqüència 6 17244116

17244218
Emissors i Receptors
o
Emissors i Receptors
6

6
17224116 Sistemes de Comunicacions 6 17244120

17244216
Telefonia i Comunicacions Mòbils
o
Telefonia i Comunicacions Mòbils
6

6
17224106 Sistemes Distribuïts 6 17244126
17244223
Sistemes Telemàtics Distribuïts
o
Sistemes Telemàtics Distribuïts
6

6
17224011 Sistemes Lineals 6 17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6
17224122 Tecnologia de Radiofreqüència 6 17244111 Enginyeria de Radiofreqüència 5
17224112 Teletrànsit i Protocols 6 17244124

17244221
Modelització de Xarxes
o
Modelització de Xarxes
6

6
17224010 Teoria de Circuits 6 17244107 Electrònica Analògica 6
17224205 Telefonia Mòbil 3 17244235 Telefonia Mòbil * 3
17224206 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 3 17244236 Dispositius i Sistemes Optoelectrònics * 3
17224207 Sistemes de Radar i de Telecomunicacions Espacial 6 17244237 Sistemes de Radar i de Telecomunicacions Espacial * 6
17224208 Sistemes de Telecomunicació Industrial 6 17244238 Sistemes de Telecomunicació Industrial * 6
17224211 Sistemes de Comerç Electrònic 6 17244239 Sistemes de Comerç Electrònic * 6
17224212 Aplicacions Mòbils i Encastades 6 17244240 Aplicacions Mòbils i Encastades * 6
17224221 Bases de Dades Oracle 3 17244241 Bases de Dades Oracle * 3
17224501 Pràctiques Externes I 6 17244501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Pràctiques Externes II 6 17244502 Pràctiques Externes II 6
17224209 Història de l’Enginyeria 6 17244209 Història de l'Enginyeria 6
17224210 Representació Gràfica d’Instal·lacions 3 17244211 Representació Gràfica d'Instal·lacions 3
17224220 Tecnologies Cisco 3 17244206 Tecnologies Cisco 3
17224223 Introducció als Robots Mòbils 3 17244210 Introducció als Robots Mòbils 3
17224224 Aplicacions amb Microcontroladors 3 17244208 Aplicacions amb Microcontroladors 3
17224225 Sistemes Embedded 3 17244212 Sistemes Embedded 3

* Aquestes assignatures s’activen sols a efectes de reconeixement adaptat.