saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Mecànica (2010): Taula d'Adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Mecànica)

ASSIGNATURES PLA NOU

(Grau d'Enginyeria Mècanica)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
20031016 Administració d'Empreses i Organització de la Producció 6 20224010 Administració d'Empreses i Organització de la Producció 6
20031218 Càlcul i Disseny de Bescanvi de Calor 4.5 20224218 Càlcul i Disseny de Bescanvi de Calor * 4.5
20031220 Corrosió 6 20224221 Corrosió * 6
20031203 Disseny de Grups Mecànics 4.5 20224210 Disseny de Grups Mecànics 3
20031018 Disseny de Màquines 6 20224122 Disseny de Màquines 6
20031015 Elasticitat i Resistència de Materials 9 20224106 Elasticitat i Resistència de Materials I 6
20224107 Elasticitat i Resistència de Materials II 6
20031012 Enginyeria Fluïdomecànica 6 20224114 Enginyeria Fluïdomecànica 6
20031009
 

Enginyeria Tèrmica
 
9
 
20224108 Enginyeria Tèrmica I 6
20224109 Enginyeria Tèrmica II 6
20031222 Estadística i Manteniment 6 20224219 Estadística i Manteniment * 6
20031213 Estructures Metàl·liques i de Formigó 4.5 20224213 Càlcul Avançat d'Estructures 3
20031001 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I 6 20224001 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I 6
20031002 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II 6 20224002 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador II 6
20031003 Fonaments de Ciència de Materials 6 20224112 Ciència i Tecnologia de Materials 6
20031005 Fonaments d'Informàtica   20224003  Mètodes Numèrics i Programació Algorítmica  
6
20031102 Mètodes Numèrics  
20031004 Fonaments Físics de l'Enginyeria 9 20224004 Fonaments Físics de l'Enginyeria I 6
20031007 Fonaments Màtematics de l'Enginyeria I 6 20224006 Fonaments Màtematics de l'Enginyeria I 6
20031008 Fonaments Màtematics de l'Enginyeria II 6 20224007 Fonaments Màtematics de l'Enginyeria II 6
20031014 Fonaments de Tecnologia Elèctrica 6 20224120 Fonaments de Tecnologia Elèctrica 6
20031106
 

Hidràulica

 
9
 
20224113 Hidràulica i 6
20224115 Laboratori d'Hidràulica 3
20031107 Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials 6 20224105 Laboratori d'Elasticitat i Resistència de Materials 3
20031105 Laboratori de Màquines i Mecanismes 6 20224102 Laboratori de Màquines i Mecanismes 3
20031104 Laboratori de Tecnologia Mecànica  6 20224117 Laboratori de Tecnologia Mecànica  3
20031224 Manteniment Industrial 6 20224208 Manteniment Industrial 3
20224216 Manteniment Industrial II * 3
20031223 Maquinària i Manteniment 6 20224207 Maquinària i Manteniment 3
20224220 Maquinària i Manteniment II * 3
20031010 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6 20224103 Mecànica i Teoria de Mecanismes I 6
20031011 Mecànica i Teoria de Mecanismes II   20224104 Mecànica i Teoria de Mecanismes II 6
20031006 Métodes Estadístics de l'Enginyeria 6 20224008 Métodes Estadístics de l'Enginyeria 6
20031017 Oficina Tècnica 6 20224128 Oficina Tècnica 6
20031219 Pràctiques a la Indústria 6 20224501 Pràctiques Externes 12
20031020 Projecte de Fi de Carrera 12   -  
20031101 Projecte Integrat 4.5 20224125 Projecte Integrador I 6
20031206 Projecte de Recipients a Pressió 4.5 20224209 Disseny de Recipients a Pressió 3
20031103 Refrigeració i Climatització 9 20224110 Calor i Fred Industrial i 3
20224111 Laboratori de Màquines Tèrmiques 3
20031013 Tecnologia Mècanica 6 20224116 Tecnologia Mècanica 3
20031019
 
Teoria d'Estructures i Construccions Industrials
 
9
 
20224118 Teoria i  Disseny d'Estructures i 6
20224119 Construcció Industrial 3
20031211 Topografia i Obra Civil 4.5 20224212 Topografia 3
20031221
 
Tribologia i Lubricació
 
6
 
20224211 Tribologia i Lubricació 3
20224217 Tribologia i Lubricació II * 3

* Aquestes assignatures s'activaran sols a efectes de Reconeixement.