saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Dret (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT

(Llicenciatura en Dret)

ASSIGNATURES NOU PLA

(Grau de Dret)

Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
15073201 Advocacia i Magistratura 4,5 15214209 Advocacia i Judicatura 4
15073202 Acció Exterior de la Unió Europea 4,5 15214219 Acció Exterior de la Unió Europea 4
15073203 Anàlisi de Polítiques Públiques o 4,5 15214229 Seminaris Interdisciplinaris 4
15073204 Anàlisi Econòmica del Sector Públic o 4,5
15072205 Criminologia o 4,5
15073211 Execució Penal o 4,5
15072215 Llenguatge Jurídic o 4,5
15072033 Practicum I o 4,5
15072034 Practicum II 6
15073219 Règim Financer i Tributari de les Comunitats Autònomes 4,5
278601 Assignatura Zero 4,5 15214001 Habilitats del Jurista 6
15071101 Ciència Política 4,5 15214009 Ciència Política 6
278582 Ciutadania, Immigració i Multiculturalitat 4,5 15214234 La Regulació Jurídica de la Igualtat 4
15072222 Contractació Mercantil 4,5 15214253 Contractació Mercantil 4
15071001 Dret Administratiu I i 4,5 15214110 Organització i Institucions Bàsiques Administratives 6
15071002 Dret Administratiu II 4,5
15071019 Dret Administratiu III 4,5 15214112 L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns Públics 6
15071020 Dret Administratiu IV 4,5 15214111 Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques 4
15073233 Dret Ambiental Comparat 4,5 15214241 Dret Ambiental Comparat 4
15071003 Dret Civil I 6 15214007 Part General del Dret Civil 6
15071004 Dret Civil II 7,5 15214106 Dret d'Obligacions i Contractes 6
15071005 Dret Civil III 6 15214107 Drets Reals 6
15071021 Dret Civil IV 6 15214108 Dret de Família 4
15071022 Dret Civil V 6 15214109 Dret de Successions 5
15072232 Dret Comunitari Ambiental 4,5 15214237 Dret Comunitari Ambiental 4
15071006 Dret Constitucional I 7,5 15214005 Constitució i Sistema de Fonts 6
15071007 Dret Constitucional II 6 15214101 Fonaments de Dret Públic de Catalunya 6
15071008 Dret Constitucional III 6 15214102 Drets Fonamentals 5
15073223 Dret de Danys 4,5 15214252 Dret de Danys 4
15072206 Dret de la Navegació Aèria i Marítima 4,5 15214204 Dret de la Navegació, Transport i Logística 4
15072207 Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 4,5 15214213 Dret de la Informació i la Comunicació 4
15072224 Dret del Comerç Internacional 4,5 15214254 Dret del Comerç Internacional 4
15072225 Dret del Mercat de Valors 4,5 15214249 Dret del Mercat de Valors 4
15072031 Dret del Treball i la Seguretat Social 9 15214116 Dret del Treball i de la Seguretat Social 8
15072023 Dret Eclesiàstic de l'Estat 4,5 15214226 Dret Eclesiàstic de l'Estat 4
15071024 Dret Financer i Tibutari I 7,5 15214114 Dret Financer 6
15072025 Dret Financer i Tibutari II 7,5 15214115 Sistema Tributari 7
15073208 Dret Immobiliari Registral 4,5 15214216 Dret Immobiliari Registral 4
15073234 Dret Internacional del Medi Ambient 4,5 15214238 Dret Internacional del Medi Ambient 4
15072209 Dret Internacional dels Drets Humans 4,5 15214211 Protecció Internacional dels Drets Humans 4
15072026 Dret Internacional Privat 9 15214121 Dret Internacional Privat 8
15071009 Dret Internacional Públic 9 15214103 Dret Internacional Públic 8
15073210 Dret Local 4,5 15214212 Dret Local 4
15071027 Dret Mercantil I 9 15214117 Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el Mercat. L'Empresari Social 8
15072028 Dret Mercantil II 7,5 15214118 Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de l'empresari 7
15073235 Dret Penal Ambiental 4,5 15214242 Dret Penal Ambiental 4
15071010 Dret Penal I 9 15214104 Dret Penal. Part General 8
15071011 Dret Penal II 9 15214105 Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol 8
15073226 Dret Privat del Consum i del Turisme 4,5 15214251 Dret Privat del Consum i del Turisme 4
15071029 Dret Processal Civil 7,5 15214119 Dret Processal Civil 7
15072030 Dret Processal Penal 4,5 15214120 Dret Processal Penal 3
15071012 Dret Romà 7,5 15214002 Dret Romà 6
15073236 Economia del Medi Ambient 4,5 15214244 Economia del Medi Ambient 4
15071013 Economia Política i Hisenda Pública I i 4,5 15214010 Economia 6
15071014 Economia Política i Hisenda Pública II 4,5
15072032 Filosofia del Dret 4,5 15214122 Filosofia del Dret 3
15073237 Fonaments de Dret Públic Ambiental 4,5 15214236 Fonaments del Dret Públic Ambiental 4
15073212 Història del Dret Català 4,5 15214215 Història del Dret Català 4
15071015 Història del Dret Espanyol 7,5 15214003 Història del Dret 6
15073213 Història del Dret i les Institucions Locals 4,5 15214214 Història del Dret i de les Institucions Locals 4
15071016 Institucions de Dret Comunitari 7,5 15214008 Institucions de Dret de la Unió Europea 6
15072241 Intervenció Administrativa Ambiental 4,5 15214240 Intervenció Administrativa Ambiental 4
15072238 Introducció al Dret Ambiental Sectorial 4,5 15214245 Introducció al Dret Ambiental Sectorial 4
15071017 Introducció al Dret Processal 6 15214006 Introducció al Dret Processal  6
15073214 Justícia Constitucional 4,5 15214220 Justícia Constitucional 4
15072228 La Planificació Tributària de l'Empresa 4,5 15214255 La Planificació Tributària de l'Empresa 4
15072239 La Responsabilitat per Danys Ambientals 4,5 15214243 La Responsabilitat per Danys al Medi Ambient 4
15072229 La Tributació Autonòmica i Local de l'Empresa 4,5 15214250 La Tributació Autonòmica i Local de l'Empresa 4
15072230 La Tutela Judicial de l'Empresa 4,5 15214248 La Tutela Judicial de l'Empresa 4
15073227 L'Arbitratge de Dret Privat 4,5 15214246 L'Arbitratge de Dret Privat 4
15073231 Les Garanties del Crèdit 4,5 15214247 Les Garanties del Crèdit 4
15073216 Mètode Jurídic i Casuisme 4,5 15214208 Fonaments Romanístics del Dret privat Europeu 4
15072217 Nacionalitat i Estrangeria 4,5 15214210 Nacionalitat i Estrangeria 4
278605 Pràctica Parlamentària 4,5 15214221 Dret Parlamentari 4
15072035 Practicum III 4,5 15214401 Pràctiques Externes 6
15072218 Raonament i Argumentació Jurídica 4,5 15214228 Argumentació Jurídica 4
15072220 Règim General de la Seguretat Social 4,5 15214206 Dret de la Seguretat Social: Acció Protectora 4
15072240 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4,5 15214239 Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 4
15073221 Sociologia del Dret 4,5 15214225 Sociologia del Dret 4
15071018 Teoria del Dret 6 15214004 Teoria del Dret 6