saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Antropologia i Evolució Humana: Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau d'Antropologia i Evolució Humana)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
12102201 Antropologia 6 12284002 Introducció a l'Antropologia 6
12102102 Teoria Social I 6 12284004 Pensament Filosòfic i Científic Contemporani 6
12102005 Història de l'Antropologia 6 12284101 Història de l'Antropologia I 6
12102011 Tècniques I: Tècniques Qualitatives d'Investigació 6 12284104 Mètodes i Tècniques Etnogràfiques 6
12102006 Estadística Aplicada a les Ciències Socials 6 12284108 Estadística 6
12102013 Teoria i Mètodes en Antropologia Social 6 12284103 Història de l'Antropologia II 6
12102010 Geografia Humana i Demografia 6 12284003 Geografia Humana 6
12102003 Parentiu, Familia i Modernitat 6 12284111
12284211
Antropologia del Parentiu 6
12102008 Antropologia Política 6 12284112
12284212
Antropologia Política 6
12102001 Religió i Visió del Món 6 12284123
12284223
Antropologia de la Religió 6
12102007 Treball, Economia i Societat 6 12284113
12284213
Antropologia Econòmica 6
12102002 Antropologia Urbana 6 12284114
12284214
Antropologia Urbana 6
12102004 Antropologia de la Medicina 6 12284115
12284215
Antropologia Mèdica 6
12102014 Patrimoni Etnològic i Nova Museologia 6 12284207 Patrimoni Cultural 6
12102216 Sexe, Gènere i Amor 6 12284205 Gènere i Sexualitat 6
12102101 Comunicació i Cultura 6 12284122
12284222
Comunicació i Cultura 6
12102203 Alimentació i Cultura 6 12284208 Antropologia de l'Alimentació 6
12102012 Tècniques II: Disseny d'Investigació 6 12284125 Seminari de Disseny d'Investigació 6
12102206 Estat, Ciutadania i Multiculturalisme 6 12284206 Migracions i Processos Transnacionals 6