saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assignatura optativa, que se supera pel reconeixement d'activitats: Activitats Universitàries Reconegudes

Consulta els crèdits de l'assignatura al teu pla d'estudis.

ACTIVITATS CULTURALS:

Activitats Culturals

Crèdits

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu
Aula de Teatre de la URV

1/anual

   SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Coral de la URV

2/anual

   SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Orfeó de la URV

1/anual

   SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Orquestra de la URV

1/anual

   SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Òpera Oberta

1/anual

   SACU (preinscripció online) 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Aula de Debat de la URV

1/anual

   SACU (preinscripció online) 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Aula de Cinema de la URV

1/anual

   SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Universitat d'Estiu URV

 1 per activitat  

(només seran vàlids els cursos superats fins el juliol de 2014)   

  

SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Cursos de la Universitat d'Estiu de la Xarxa Vives d'Universitats, aprovats per la URV

2

(màxim durant la carrera)

   Xarxa Vives Preu del curs +  15% del preu dels crèdits RC, quan s'hagi acreditat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR
Acolliment i voluntariat lingüístic

1

  

Servei Lingüístic (preinscripció online) 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Observatori de la Igualtat 1 per activitat

  

Observatori de la Igualtat URV  (preinscripció online)

15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Internacionalització        1/activitat   

Centre Internacional (preinscripció online)

15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció
Setmana del Parlament Universitari 2 (màxim durant la carrera)     Preu del curs +  15% del preu dels crèdits RC, quan s'hagi acreditat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR
Promoció de la seguretat i la salut per als joves

   2

  

Oficina d'orientació universitària

(preinscripció online)

Preu del curs +  15% del preu dels crèdits RC, quan s'hagi sol·licitat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR (per a les activitats de: 1.-Seguretat Viària

2.-Salut, drogues i sexualitat)

Colla castellera dels Pataquers              1/anual    SACU 15% preu del crèdit RC en el moment de la inscripció

Formació en idiomes estrangers del Servei Lingüístic de la URV

Crèdits

anuals

Unitat

Acreditació

Preu
A partir del nivell B2 per a qualsevol tercera llengua de les del currículum nuclear      2 Secretaria Centre 15% preu del crèdit RC, quan s'hagi acreditat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR
A partir del nivell B1 per llengües no utilitzades per al Currículum Nuclear      2 Secretaria Centre 15% preu del crèdit RC, quan s'hagi acreditat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR

 ACTIVITATS ESPORTIVES:

Activitats esportives

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

d'Acreditació

Preu
Campionats Internacionals

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit, quan s'hagi sol·licitat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR
Campionats Estatals

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit, quan s'hagi sol·licitat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR
Campionats Autonòmics

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit, quan s'hagi sol·licitat a la secretaria i en el moment en què amb el RC d'aquesta activitat superi l'assignatura AUR

Programes de promoció de la pràctica esportiva (cursos,lligues o activitats organitzades per Esports URV)

1/activitat

  

SACU

(preinscripció online)

Preu del curs + 15% preu dels crèdits RC en el moment de la inscripció
Esportistes d'alt nivell

1

   SACU  

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL:

Representació estudiantil

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu

Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social

2

    Secretaria General

15% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

Òrgans de govern col·legiats (excepte Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social)

1

   

Secretaria General/

Secretari Junta Centre/

Secretari Consell Departament

15% preu del crèdit, en el moment de la inscripció  
Delegats de curs

1

    15% preu del crèdit, en el moment de la inscripció
Activitats externes a la URV

1

    Secretaria General 15% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

Participació en l'Associació Europea d'Estudiants (European Student's Union- ESU)

2

    Secretaria General 15% preu del crèdit, en el moment de la inscripció

ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ:

Denominació Activitat

Crèdits

anuals

Oferta

 Unitat

de Gestió

Preu

Activitats del centre de cooperació URV solidària, oficina del voluntariat

1/activitat

  

SACU

(preinscripció online)

Preu del curs + 15% del preu del crèdit, en el moment de la inscripció
Programes d'acolliment

2

   ►  Centre Internacional Preu del curs + 15% del preu del crèdit, en el moment de la inscripció