saltar al contingut principal
Cercar
URV

Activitats Universitàries Reconegudes: Representació Estudiantil

PARTICIPACIÓ I SEGUIMENT DE LES SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS:                                                 JUNTA DE CENTRE,  CONSELL DE DEPARTAMENT

Període activitat: Anual (octubre/juny)
Horari: El de la sessió corresponent
Crèdits a reconèixer: 1
Organitzador: Secretari/a de l'òrgan, a través de l'Oficina Suport Deganat (Junta de Centre) o Responsable administratiu de departament (Consell de Departament)
Adreça: La corresponent a cada òrgan
Telèfon: El corresponent a cada òrgan
E-mail: El corresponent a cada òrgan
Inscripció a l'activitat: Enllaç Web
Avaluació:

Es tindrà en compte:

  • Assistència a les sessions de l'òrgan col·legiat (___%)
  • La documentació presentada.
Preu:  El que correspon al 25% del preu del crèdit per reconeixement (curs 2010-11 _____€)
Contingut:
  •  Presentació d'un resum al finalitzar cada sessió (difusió als estudiants??)
  • Presentació d'una memòria al finalitzar el curs (juny).