saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assignatura Optativa: Activitats Universitàries Reconegudes

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Ensenyament                                                                                             

Núm. crèdits

Psicologia

3

Pedagogia

3

Educació Social

3

Educació Primària

3

Educació Infantil

3

FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Ensenyament

Núm. crèdits

Administració i Direcció d'Empreses      

Dues assignatures de 3 crèdits

Finances i Comptabilitat                                                                                                                              Dues assignatures de 3 crèdits
Economia Dues assignatures de 3 crèdits
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat Dues assignatures de 3 crèdits

 FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Ensenyament

Núm. crèdits

Dret

4

Treball Social

6

Relacions Laborals i Ocupació                                                                        

3

FACULTAT D'ENOLOGIA

Ensenyament                                                                      

Núm. crèdits

Biotecnologia

Dues assignatures de 3 crèdits

Enologia (2009)

Dues assignatures de 3 crèdits

Enologia (2014)

3

Doble titulació de grau Biotecnologia i Biologia Molecular   

Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT DE LLETRES

Ensenyament

Núm. crèdits

Anglès

6

Llengua i Literatura Catalanes

3

Llengua i Literatura Hispàniques

6

Comunicació Audiovisual

6

Periodisme

6

Publicitat i Relacions Públiques                                                                         

6

Història

3

Història de l'Art

3

Grau d'Antropologia i Evolució Humana

3

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Ensenyament                                                                                             

Núm. crèdits

Medicina

3

Fisioteràpia

3

Nutrició Humana i Diètetica

3

FACULTAT DE QUÍMICA

Ensenyament

Núm. crèdits

Química

3

Bioquímica i Biologia Molecular

3

Doble titulació de Biotecnologia i Bioquímica i Biologia Molecular                                                           

Dues assignatures de 3 crèdits

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA 

Ensenyament                                                                                           

Núm. crèdits

Arquitectura

Dues assignatures de 3 crèdits

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

Ensenyament                                                                                             

Núm. crèdits

Enginyeria Elèctrica

Dues assignatures de 3 crèdits

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Dues assignatures de 3 crèdits

Enginyeria Informàtica

Dues assignatures de 3 crèdits

Enginyeria Telemàtica

Dues assignatures de 3 crèdits

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament                                                                                           

Núm. crèdits

Enginyeria Agroalimentària

Dues assignatures de 3 crèdits

Enginyeria Mecànica

Dues assignatures de 3 crèdits

Enginyeria Química

Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT D'INFERMERIA

Ensenyament

Núm. crèdits

Infermeria                                                                                                                                           

Dues assignatures de 3 crèdits

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Ensenyament

Núm. crèdits

Turisme

Dues assignatures de 3 crèdits

Geografia i Ordenació del Territori                                                                

Dues assignatures de 3 crèdits