saltar al contingut principal
Cercar
URV

Activitats Universitàries Reconegudes: Campionats Internacionals

Unitat de Gestió: Centre d'Atenció als Estudiants
Secretaria de l'organitzador:

Avinguda Països Catalans, 5-7

43007  Tarragona

Contingut o descripció de l'activitat:  
Període d'inscripció: (indiqueu els dies concrets):
Període de realització: (indiqueu el que correspongui):
Calendari i/o horari de l'activitat: (cal indicar tots el dies de l'activitat, especificant l'horari de cada dia)
Hores totals:  
Núm de crèdits a reconèixer: 1 crèdit per curs acadèmic
Places:  
Preu inscripció: (inclou 25% del preu del crèdit)
Compte Corrent: (indiqueu el c/c assignat pel Servei de Recursos Econòmics)
Coordinador/responsable de la URV:  
Forma d'avaluació:  
Observacions:  

                                                              Podeu iniciar la preinscripció a l'activitat