saltar al contingut principal
Cercar
URV

CORRESPONDÈNCIES ENTRE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU A LA URV

CFGS: Producció en indústries d'arts gràfiques a GRAU: Enginyeria química
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20204010 Economia i organització industrial 6

CFGS: Producció en indústries d'arts gràfiques a GRAU: Geografia i ordenació del territori
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21214010 Introducció al dret 6

CFGS: Producció en indústries d'arts gràfiques a GRAU: Turisme
 

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
21204010 Introducció al dret 6

CFGS: Producció per mecanització a GRAU: Enginyeria mecànica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
20224001 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador I 6
20224002 Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador II 6
20224112 Ciència i tecnologia de materials 6
20224116 Tecnologia mecànica 3
20224117 Laboratori de tecnologia mecànica 3

CFGS: Projectes d'edificació (LOE) a GRAU: Arquitectura

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU
 
CRÈDITS RECONEGUTS
 
22204111 Construcció I 6
22204112 Construcció II 4
22204004 Geometria Descriptiva II 6
22204202 Seminaris interdisciplinaris 3

CFGS: Projectes d'edificació (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'Empreses 6
17244501 Pràctiques Externes I 6
17244502 Pràctiques Externes II 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3

CFGS: Projectes d'edificació (LOE) a GRAU: Enginyeria telemàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17224008 Economia i Organització d'Empreses 6
17224501 Pràctiques Externes I 6
17224502 Pràctiques Externes II 6
17224203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17224219 Activitats Universitàries Reconegudes II 3

CFGS: Projecte i direcció d'obres de decoració a GRAU: Arquitectura

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
22204001 Dibuix arquitectònic I 6
22204101 Introducció a projectes I 6
22204006 Art i arquitectura 6
22204004 Geometria descriptiva II 6

CFGS: Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la construcció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Pròtesis dentals a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Pròtesis dentals (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II 3

CFGS: Puntes artístiques (LOGSE) a GRAU: Història de l'Art

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12214003 Tècniques artístiques i de la contrucció 6
12214007 Geografia: territori i societat I 6
12214008 Geografia: territori i societat II 6
12214010 Antropologia cultural 6
12214011 Literatura i societat 6

CFGS: Química ambiental a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214112 Gestió i valorització de subproductes agroindustrials

3

CFGS: Química ambiental a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204401 Pràctiques externes 12
20204111 Tecnologia del medi ambient 6
20204113 Seguretat industrial 3
20204009 Química II

6

CFGS: Química ambiental a GRAU: Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13204401 Pràctiques externes 12
13204204 Avaluació i control de qualitat 3
13204201 Seguretat i higiene en el treball 3
13204218 Economia i gestió d'empreses 3
13204223 Temes especials de química analítica 3
13204217 Anàlisi i control ambiental

3

CFGS: Química industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria agroalimentària

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20214126 Gestió de qualitat d'una indústria agroalimentària 3
20214105 Control i instrumentació 6

CFGS: Química industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria de sistemes i serveis de telecomunicacions

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17244008 Economia i Organització d'empreses 6
17244201 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17244502 Pràctiques Externes II 6
17244501 Pràctiques Externes I 6

CFGS: Química industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria elèctrica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17214008 Economia i Organització Industrial 6
17214203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17214239 Activitats Universitàries Reconegudes II 3
17214501 Pràctiques Externes I 6
17214502 Pràctiques Externes II 6
17214010 Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

CFGS: Química Industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
17204008 Economia i Organització d'Empreses 6
17204203 Activitats Universitàries Reconegudes I 3
17204501 Pràctiques Externes I 6
17204502 Pràctiques Externes II 6
17204010 Fonaments Químics de l'Enginyeria

6

CFGS: Química industrial (LOE) a GRAU: Enginyeria química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
20204010 Economia i Organització Industrial 6
20204110 Enginyeria Fluidomecànica 6
20204008 Química I 6
20204103 Electrotècnia 6
20204101 Gestió de Projectes 3
20204113 Seguretat Industrial 3
20204401 Pràctiques Externes

12

CFGS: Química industrial a GRAU: Química

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
13204401 Pràctiques externes 12
13204118 Enginyeria Química 6
13204204 Avaluació i control de la qualitat 3
13204201 Seguretat i higiene en el treball 3
13204218 Economia i gestió d'empreses 3
13204210 Enginyeria de processos 3
13204223 Temes especials de Química Analítica

3

CFGS: Radioteràpia a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Radioteràpia i dosimetria (LOE) a GRAU: Infermeria

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
18204207/18214207/18224207/18234215/18244215/18254215 Activitats universitàries reconegudes I 3
18204208/18214208/18224208/18234216/18244216/18254216 Activitats universitàries reconegudes II

3

CFGS: Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE) a GRAU: Comunicació Audiovisual

CODI ASSIGNATURES DEL GRAU CRÈDITS RECONEGUTS
12234006 Tecnologia audiovisual i d'internet 9
12234103 Teoria i tècnica del llenguatge audiovisual 9
12234205 Fotografia documental i publicitària 6
12234113 Realització de programes i ficcions 6
12234210 Aula de postproducció: Imatge i so 6
12234211 Desenvolupament de projectes audiovisuals 6