saltar al contingut principal
Cercar
URV

PROGRAMA DE SUPORT A LA TUTORITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

OBJECTIUS

 • Pels estudiants i tutors de secundària
  • Respondre a una necessitat dels centres de secundària de rebre suport en la tutorització del treball de recerca de Batxillerat que han d'elaborar els estudiants.
  • Aportar noves propostes i línies de recerca innovadores pels treballs de recerca de Batxillerat.
  • Promoure la immersió dels alumnes de secundària en el món científic per impulsar vocacions, de manera que els serveixi de guia en la futura elección de la seva carrera universitària.
  • Iniciar els estudiants de secundària en la correcta pràctica de la metodologia científica.
  • Incrementar la qualitat dels treballs de recerca
 • Pels doctorands de la URV
  • Iniciar-se en tasques de tutorització de recerca
  • Millorar la seva formació en la transferència de coneixement
  • Reconeixement al DAD com activitat transversal de formació. Es valorarà el curs de formació (3 hores) i la participació al programa.

MODALITATS

 • Assessorament presencial a la Universitat, conjuntament amb el professor/responsable i l'estudiant
 • Assessorament telefònic o per correu electrònic al professor /a responsable o directament a l'estudiant

REQUISITS

 • Doctorands
  • Requisits de participació:
   • A partir de segon any de doctorat
   • El director de tesi i el coordinador del programa han de donar el seu vistiplau a la sol·licitud.
   • Domini d'idioma català, castellà o anglès. S'accepta que la participació en el programa pugui ser exclussivament en anglès, però s'haurà d'stablir molt clarament a la informació que es publiqui o es faci arribar als centres de secundària.
   • Haver realitzar el curs de formació.
   • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
  • El doctorand podrà donar suport a més d'un treball de recerca. El nombre de treballs dependrà de la seva disponibilitat i implicació, i també del nivell de suport que l'estudiant i tutor/a sol·licitin. Per tant, haurà de ser el propi doctorand qui accepti cadascun dels treballs i podrà mostrar el seu desig de no acceptar més treballs en qualsevol moment mitjançant comunicació a l'Oficina d'Orientació Universitària.
  • Les comunicacions per correu electrònic que es puguin fer directament entre el doctorand i l'estudiant sempre inclouran còpia del missatge al tutor/a del treball de recerca.
 • Estudiant i tutor/a de Batxillerat
  • La petició de col·laboració la realitza el/la tutor/a de l'estudiant de secundària.

SOL·LICITUD

 • Termini presentació de sol·licituds: 30 de setembre
 • Valoració de les sol·licituds i publicació del catàleg: abans del 15 d'octubre
 • Curs de formació: Octubre-Novembre
 • Difussió als centres de secundària: Desembre
 • Desenvolupament de l'activitat de suport a la tutoria: de l'1 de febrer al 30 de juny.