saltar al contingut principal
Cercar
URV

Premis URV-Fòrum Trics als millors treballs de recerca/síntesi de 2018


El Fòrum Trics és una activitat d'estímul de la creativitat científica dels estudiants de Batxillerat que té una llarga i exitosa trajectòria. La Universitat Rovira i Virgili (URV) hi participa oferint tallers que ajudin a promoure l'esperit científic entre el jovent, i reconeixent els millors treballs de recerca presentats. Per aquest motiu, convoca el premis URV-Fòrum Trics que, per una banda, testimoniïn l'excel·lència del projecte presentat, i, per l'altra, facilitin als estudiants l'inici dels seus estudis a la Universitat Rovira i Virgili.

Vols participar?

 • Has de ser estudiant de segon curs de batxillerat o d’últim curs de CFGS.
 • Has de presentar el treball de recerca de manera individual al Fòrum Trics 2018.
 • Has de registrar-te i presentar el treball segons les indicacions que rebràs.
 • I has de tenir intenció de matricular-te en algun ensenyament oficial de la URV per al curs acadèmic 2018-19.

Pel que fa als treballs...

 • Han de ser originals.
 • Han de presentar-se al Fòrum Trics 2018.
 • Han d’inscriure’s en una de les dues categories:
  • Ciència i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials.

Els premis

Els premis per a cada categoria consistiran en:

 • Un diploma de reconeixement per a l'estudiant, el tutor/a i el centre docent on cursa estudis.
 • Un ajut econòmic a la matrícula de grau, l'import del qual, per a cada categoria, és el següent:
  • 1r premi: un ajut a la matrícula de 1.500 € per a l'estudiant i 200 € per al centre on cursa actualment estudis. L'ajut atorgat al centre s'ha de destinar a adquirir materials docents del departament al qual pertany el tutor o tutora del treball de recerca.
  • 2n premi: un ajut a la matrícula de 800 €
  • 3r premi: un ajut a la matrícula de 500 €

Els ajuts a la matrícula queden condicionats a l'efectiva matriculació en un grau de la URV, i es  faran efectius un cop l'estudiant hagi formalitzat la matrícula.

Si el Jurat ho considera, atès el nivell dels treballs presentats, es pot declarar deserta una categoria o premi.