saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aspectes importants de la Normativa de Permanència. Grau 2017-18

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (*)
Mínim de crèdits a matricular 60 entre 20 i 46
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
46
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis 12 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (*)
Mínim de crèdits a matricular 30 20
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
46
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries matriculades i no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

(*) Els estudiants de doble titulació no poden optar a la consideració d'estudiant a temps parcial.