saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aspectes importants de les normes de Permanència. Grau 2018-19

  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (*)
Mínim de crèdits a matricular 60 20
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
46
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis 12 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
  Temps complet (TC) Temps parcial (TP) (*)
Mínim de crèdits a matricular 30 20
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
46
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries matriculades i no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 30 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.

(*) Els estudiants de doble titulació no poden optar a la consideració d'estudiant a temps parcial.  

  En període matrícula ordinària En període matrícula de febrer
Mínim de crèdits a matricular 24 12 crèdits amb assignatures de 2n quadrimestre
Màxim de crèdits a matricular 72
(per més de 72 crèdits es requereix l'autorització del centre)
Només assignatures de 2n quadrimestre
Mínim de crèdits a superar per poder continuar estudis 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries 6 crèdits entre assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries
Obligatorietat de matrícula en cursos posteriors Els estudiants hauran de matricular les assignatures de Formació Bàsica i Obligatòries matriculades i no superades el curs anterior.
L'estudiant que vulgui matricular-se de més de 24 crèdits, ha de tenir en compte que aquest increment l'obliga a incloure les assignatures de formació bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. No pot afegir noves assignatures si no s'ha inclòs també totes aquelles pendents del curs anterior.