saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa acadèmica de 1r i 2n cicle

La Normativa acadèmica i de matrícula de grau, aprovada pel Consell de Govern el 30 d'abril de 2013, estableix a la disposició transitòria que:

" Per a tots els aspectes no previstos en aquesta normativa s'han d'aplicar supletòriament les normes de matrícula de les titulacions de primer i segon cicle conduents als títols oficials de llicenciatures, enginyeries, arquitectura tècnica, diplomatures i enginyeries tècniques."

Normativa acadèmica i de matrícula de primer i segon cicle del curs 2010-11

Normativa acadèmica grau i màster del curs 2015-16

Normativa de matricula grau i màster del curs 2015-16